Thành Đoàn giám sát công tác quản lý thanh niên năm 2018

30/10/2018 - 14:37

Thanh niên Phường 3 tham gia làm sạch đường phố.

Thanh niên Phường 3 tham gia làm sạch đường phố.

Ngày 29-10-2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức giám sát UBND Phường 3 về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên (TN) năm 2018 theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hiện nay, Phường 3 có 586 TN; trong đó có 27 đảng viên, 41 đoàn viên, 6 có trình độ thạc sĩ, 148 đại học...  TN công chức là 44, viên chức là 15, lực lượng vũ trang là 58. Từ đầu năm đến nay, Phường 3 giới thiệu giải quyết việc làm cho 142 lao động là đối tượng TN.

Phường cũng luôn thực hiện đầy đủ và đảm bảo các chế độ, chính sách cho TN theo quy định, tổ chức học tập và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác TN. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với TN để lắng nghe ý kiến cũng như nguyện vọng chính đáng của TN.

Thông qua việc giám sát góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác TN. Đồng thời qua đó kịp thời phát hiện những sai sót để khắc phục; kiến nghị giải quyết những khó khăn của đơn vị, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Tin, ảnh: Mai Văn Phú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN