Thạnh Hải tập trung thực hiện “Hai chân - Ba mũi”

28/09/2022 - 10:53

BDK - Thạnh Hải là xã thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú. Xã có diện tích trên 4,4 ngàn ha, với 2.377 hộ dân, hơn 8 ngàn nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu bằng nghề nuôi, khai thác thủy sản, trồng màu và dịch vụ du lịch. Đảng bộ xã Thạnh Hải có 246 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ (CB). 9 tháng năm 2022, với sự nỗ lực phấn đấu cao, Thạnh Hải thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tại xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bãi biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

Bãi biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

Công tác tuyên truyền, vận động

Đảng ủy xã Thạnh Hải triển khai, quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các ban, ngành, đoàn thể xã và các CB trực thuộc, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trên 95%. Thực hiện theo kế hoạch thi đua của Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng các đoàn thể xã, bí thư các CB trực thuộc đã đăng ký ít nhất một đầu việc cụ thể mang tính thiết thực, thể hiện tinh thần đột phá, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nghị quyết (NQ) của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy xã Thạnh Hải tiếp tục triển khai, quán triệt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NQ Tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt NQ theo hướng nắm chắc trọng tâm, phân tích, làm rõ những điểm mới trong NQ; phát động tham gia cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Hải Phan Văn Inh, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU được các cấp ủy xã quan tâm, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, hạn chế và sớm phát hiện, nhân rộng những cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Đạt kết quả toàn diện

Với sự nỗ lực phấn đấu cao, Thạnh Hải đạt nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Thực hiện phương châm “Hai chân”, xã xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Bùi Quang Lương cho hay: “Từng đồng chí cấp ủy và người đứng đầu đơn vị luôn thể hiện tính nêu gương trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ xã xây dựng 3 CB ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện gồm: CB ấp Thạnh Hưng, CB ấp Thạnh Lợi và CB ấp Thạnh Thới Đông”.

Xã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, nhất là thế mạnh về thủy sản. Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã hiện có 3.096ha, đạt 106,3% chỉ tiêu năm; trong đó, có 545ha tôm thâm canh thả nuôi 3 vụ. Tổng sản lượng nuôi, đánh bắt thủy sản đạt 4,61 ngàn tấn, tăng 611 tấn so với cùng kỳ (đạt 79,58% so với NQ năm)… Diện tích sản xuất nông nghiệp 275ha, trong đó có 30ha trồng xoài đăng ký chứng nhận VietGAP; sản lượng thu hoạch trên 10,3 ngàn ha… Hiện tại, xã đang mở rộng các hình thức liên kết sản xuất theo hướng bền vững; củng cố, nâng chất kinh tế tập thể (hiện xã có 2 hợp tác xã thủy sản là Bình Minh và Thạnh Lợi hoạt động ổn định); liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững…

Thực hiện “Ba mũi”, xã làm tốt công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở và được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn và xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy, chính quyền xã đã tranh thủ đề xuất nguồn lực của Trung ương, tỉnh, huyện để đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông; hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn (trị giá hơn 5,7 tỷ đồng). Đội ngũ cán bộ, công chức xã được quan tâm đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị và nhiệt tình công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Qua đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

Đến nay, xã Thạnh Hải đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải Nguyễn Thị Hoa, xã đã cơ bản hoàn thành các phần việc của địa phương và đang nỗ lực tập trung cao để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

“Quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cùng các đoàn thể xã luôn bám sát theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và vận dụng sáng tạo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Xã tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực. Phong trào đã được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân và đạt nhiều kết quả phấn khởi”.

(Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Bùi Quang Lương)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN