Thành lập 4 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử

24/02/2011 - 16:36

Quyết định số 04/QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bến Tre, ngày 21-2-2011 đã quyết định thành lập 4 tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016, gồm: Thông tin – tuyên truyền; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; và Tiểu ban Phục vụ.

Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền gồm 11 thành viên, do ông Trần Ngọc Tam – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch làm Trưởng Tiểu ban; ông Cao Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội có 11 thành viên, ông Hồ Quốc Việt – Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban và Phó Trưởng Tiểu ban là ông Võ Hồng Quang – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử có 7 thành viên, do ông Nguyễn Quốc Bảo – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban, ông Lê Vĩnh Bình – Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Phục vụ có 10 thành viên, ông Cao Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Tiểu ban và Phó Trưởng Tiểu ban là ông Đặng Thanh Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các Tiểu ban giúp việc UBBC đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo các lĩnh vực được UBBC phân công trong suốt quá trình bầu cử. Trưởng, Phó Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm điều hành công việc của Tiểu ban và giữ mối quan hệ làm việc chặt chẽ với UBBC.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN