Thành lập Ban phục vụ và các Tiểu ban của Tỉnh ủy phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

20/02/2021 - 11:20

BDK.VN - Ngày 19-2-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các đồng chí:

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Truỏng Vĩnh Trọng. Ảnh: Thành Lập

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Thành Lập

1. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban.

2. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Thường trực.

3. Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban.

5. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Thành viên.

6. Đồng chí Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - Thành viên.

7. Đồng chí Bùi Văn Bia - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Hải Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên.

9. Đồng chí Lê Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Thành viên.

10. Đồng chí Võ Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên.

11. Đồng chí Võ Văn Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên.

12. Đồng chí Huỳnh Quang Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Thành viên.

13. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre - Thành viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Thành viên.

16. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Thành viên.

17. Đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Thành viên.

18. Đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn - Thành viên.

19. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Bàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

21.  Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm - Thành viên.

22. Đồng chí Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế - Thành viên.

23. Đồng chí Lê Văn Sáu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

24.  Đồng chí Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.

25. Đồng chí Lê Ngọc Hân - Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi - Thành viên.

26. Đồng chí Lê Văn Phết - Phó giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre - Thành viên.

27. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh - Thành viên.

Thành lập các Tiểu ban của Tỉnh ủy phục vụ Lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

* Tiểu ban trang trí, khánh tiết, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Trần Tú Anh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó trưởng Tiểu ban.

3.  Đồng chí Nguyễn Văn Bàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng Tiểu ban.

4.  Đồng chí Phạm Thanh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban lễ tân, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy - Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Huỳnh Quang Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tính ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Lê Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Phó trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Phó trưởng Tiểu ban.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Thành viên.

6. Đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn - Thành viên.

7.  Đồng chí Trần Thị Thanh Lam - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh - Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm - Thành viên.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam - Thành viên.

10. Đồng chí Nguyễn Văn Đảm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách - Thành viên.

11. Đồng chí Dương Văn Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Thành viên.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại - Thành viên.

13. Đồng chí Lê Văn Khê - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú - Thành viên.

14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên.

15.  Đồng chí Nguyễn Thị Mai Rý - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Thành viên.

16. Đồng chí Lê Văn Sáu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

* Tiểu ban bảo vệ, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Võ Văn Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

3.  Đồng chí Võ Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

4.  Đồng chí Nguyễn Chí Quang - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch Covìd-19, gồm các đồng chí:

1.  Đồng chí Nguyền Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban.

2.  Đồng chí Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

* Tiểu ban hậu cần, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre - Phó trưởng Tiểu ban.

3. Đồng chí Võ Văn Phú - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Phó trưởng Tiểu ban.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Quyên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Phó trưởng Tiểu ban.

5. Đồng chí Lê Văn Sáu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó trưởng Tiểu ban.

Phương Nghi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN