Thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh

29/04/2011 - 08:23

Ngày 25-4-2011, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã ký quyết định thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh thành lập 3 tiểu ban trực thuộc gồm: Tiểu ban Tiền phương (16 đồng chí), có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành việc huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, đối phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp xảy ra bão, lũ; Tiểu ban Hậu phương (8 đồng chí) có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành công tác huy động các nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả bão, lũ; Tiểu ban Tổng hợp (8 đồng chí) có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành công tác thường trực, dự báo, cảnh báo, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, lũ. Ngoài ra, từng thành viên trong Ban Chỉ huy đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Việc ban hành quyết định nhằm chủ động ứng phó trước tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, đồng thời giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

T.Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN