Thành phố Bến Tre tròn một tuổi

04/09/2010 - 06:48
Thành phố Bến Tre. Ảnh: Thanh VŨ

Trong không khí vui tươi, nô nức của những ngày mùa thu lịch sử kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2010), toàn Đảng, toàn dân TP.Bến Tre càng vui hơn khi mùa thu năm nay, TP trẻ Bến Tre vừa tròn một tuổi, một năm để Đảng bộ và nhân dân TP.Bến Tre ra sức phấn đấu xây dựng quê hương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong buổi lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập TP.Bến Tre, ngày 2-9-2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “TP.Bến Tre cần tập trung đầu tư phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhằm phát huy hiệu quả những lợi thế, tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như cả nước…”. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và của tỉnh, trong năm qua Đảng bộ và nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,7%. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân thành phố là 38,4 triệu đồng/người/năm. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. TP.Bến Tre đã thực hiện đồng thời tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội. Các công trình phúc lợi xã hội công cộng như bệnh viện, trạm y tế, trường học, công viên… được quan tâm đầu tư. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng. Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo… đã trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Đặc biệt,TP.Bến Tre đã không ngừng kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Nhiều công trình có quy mô lớn được đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục. Các tiêu chí của đô thị loại III được nâng chất, hoàn thiện hơn; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. TP.Bến Tre đang tập trung triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch xây dựng đô thị đến năm 2030, quy hoạch phát triển trung tâm hành chính thành phố phía Nam sông Bến Tre, quy hoạch mở rộng địa giới hành chính thành phố đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp lần thứ 20 thông qua. Những quy hoạch trên sau khi hoàn thành sẽ là tiền đề cho việc mở rộng nội thị, thực hiện các dự án mới đầu tư nâng cấp đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.
Tuy nhiên, TP.Bến Tre vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là kinh tế tuy có phát triển, nhưng chưa thật sự bền vững, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả cạnh tranh và sức cạnh tranh còn thấp. Tình trạng sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường chưa giải quyết có hiệu quả đang là vấn đề bức xúc trong nhân dân. Việc đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Để TP.Bến Tre phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân TP.Bến Tre đang ra sức phấn đấu, tập trung xây dựng và phát triển đô thị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng TP.Bến Tre phát triển theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện và phát triển bền vững.

 TP.Bến Tre đang tập trung triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch xây dựng đô thị đến năm 2030, quy hoạch phát triển trung tâm hành chính thành phố phía Nam sông Bến Tre, quy hoạch mở rộng địa giới hành chính thành phố đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp lần thứ 20 thông qua.

 

Diễm Phúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN