Thạnh Phú: Hội thảo nhân chứng lịch sử Đảng bộ huyện

22/09/2011 - 17:35

Ngày 16-9-2011, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội thảo nhân chứng lịch sử đóng góp ý kiến xây dựng lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn từ năm 1930 đến nay.

Mục đích của cuộc hội thảo nhằm chấn chỉnh và bổ sung cuốn Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện, giai đoạn 1930-1985 (xuất bản năm 1987) và bổ sung quá trình phát triển qua 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của huyện (giai đoạn 1986-2010), với những nội dung chuyển biến kinh tế - xã hội những năm đầu thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1986-1991), Thạnh Phú trên đường tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới (giai đoạn 1991-1995) và Thạnh Phú trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2010).

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng nên nêu bật tình hình giữa ta và địch sau khi tiếp quản 1-5-1975, công việc sau khi tiếp quản. Bên cạnh đó, các đại biểu còn bàn luận để thống nhất về mốc thời gian giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UVBTV Huyện ủy Thạnh Phú qua các thời kỳ.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN