Thạnh Phú: Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng trong toàn ngành giáo dục

28/10/2010 - 16:27

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 thành công tốt đẹp, Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Phú đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Sau 20 ngày quyết tâm thực hiện, ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, đã vận động được gần 50 học sinh bỏ học trở lại trường ở 2 bậc học. Huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2, đã hoàn chỉnh công trình Trường THCS An Thạnh và Tiểu học Mỹ Hưng. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên làm việc đúng giờ, giảng dạy theo đúng phân phối chương trình; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập cũng đã được cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành hưởng ứng tích cực…

Trưởng Phòng GD&ĐT Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân nhận xét: Cán bộ, giáo viên và học sinh đã phát huy tính tích cực trong việc thực hiện đợt thi đua với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao. Từng cán bộ, giáo viên luôn nêu cao khẩu hiệu: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhân cách, đạo đức và lối sống cho học sinh; các loại tệ nạn xã hội, hiện tượng tiêu cực trong nhà trường đã giảm hẳn…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN