Thạnh Phú tập huấn tuyên truyền viên pháp luật

14/06/2011 - 16:28

Ngày 10-6-2011, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền viên pháp luật năm 2011. Gần 40 báo cáo viên, tuyên truyền viên và thành viên hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tham dự.

Các đại biểu được cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật, kỹ năng biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật; cung cấp các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới truyền thanh cơ sở cùng các hình thức tra cứu, sưu tầm tài liệu qua mạng internet dùng để tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, đại biểu còn được nghiên cứu chuyên đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và thành viên hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạnh Phú cập nhật kiến thức pháp luật và vận dụng các kỹ năng trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật tại đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN