Thạnh Phú tập trung xây dựng nông thôn mới

24/10/2022 - 05:36

BDK - Huyện Thạnh Phú có 17 xã và thị trấn. Đến nay, huyện có 8 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM), gồm: Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn, Thới Thạnh, Phú Khánh, Giao Thạnh, Tân Phong và Thạnh Phong. Trong đó, có 2 xã được công nhận xã NTM nâng cao (NC) là Quới Điền, Thới Thạnh. Các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí (TC) trở lên. Huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

Chuẩn bị thành lập Hợp tác xã Nuôi tôm công nghệ cao huyện Thạnh Phú.

Chuẩn bị thành lập Hợp tác xã Nuôi tôm công nghệ cao huyện Thạnh Phú.

Liên kết sản xuất hàng nông sản

Quy hoạch, đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp và phát triển các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa quy mô tập trung là 2 trong những mục tiêu trọng tâm của xây dựng NTM. Qua đó, nhằm đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn.

Xã NTMNC Quới Điền, mục tiêu hướng đến vẫn là ấm no về vật chất, vui tươi về tinh thần cho nhân dân. Theo Chủ tịch UBND xã Quới Điền Phạm Văn Diệu, xã có các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng dừa hữu cơ, nuôi dê sinh sản và vỗ béo, nuôi gà thả trong vườn dừa, nuôi bò, nuôi thủy sản..., tạo sự lan tỏa cho người dân. Từ năm 2016 đến nay, xã tập trung huy động nguồn lực xây dựng NTMNC. Tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng để hoàn thành TC về hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, thủy lợi, điện.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thới Thạnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các TC. Trồng trọt được xác định là kinh tế mũi nhọn của xã, với các loại cây trồng mang lại kinh tế cao như cây dừa, cây bưởi. Trong thời gian qua, xã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ đó, xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho năng suất, chất lượng cao và mang tính bền vững như: trồng dừa hữu cơ, nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa, nuôi gà thả vườn, nuôi dê...

Theo Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương, huyện tập trung xây dựng và từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản chủ lực. Các chuỗi cây lúa, dừa, xoài, bò và tôm biển đang hoàn thiện và phát triển mạnh. Đồng thời, huyện còn chú trọng phát triển tổ chức sản xuất theo hình thức tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX)... Đến nay, toàn huyện có 16 HTX, 168 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có 5 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan chuỗi cây dừa; 3 THT liên quan đến chuỗi tôm biển công nghệ cao và đang chuẩn bị các điều kiện về văn kiện, nhân sự tổ chức hội nghị thành lập HTX nuôi tôm công nghệ cao của huyện trong tháng 10-2022. Huyện cũng đang chuẩn bị các điều kiện thành lập Liên hiệp HTX dừa hữu cơ Thạnh Phú (gồm các xã: Thới Thạnh, Tân Phong, Phú Khánh và Quới Điền).

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Trong thời gian tới, huyện xác định tiếp tục phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kịp thời cập nhật, đánh giá thực trạng, kết quả xây dựng các TC xây dựng ấp NTM, xã NTM, xã NTMNC, huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện.

 Đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội và người dân để thực hiện chương trình. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng công trình theo kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất hàng hóa tập trung. Tăng cường công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Phát triển y tế, giáo dục, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Theo lộ trình, phấn đấu đến cuối năm 2024, huyện Thạnh Phú cơ bản hoàn thành các TC huyện NTM; tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, đến nay, toàn huyện có 6 sản phẩm đạt 3 sao (ruốc Tuyết Hồng của Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh; kẹo đậu phộng, cơm cháy ngọt, cơm cháy chà bông của cơ sở Trúc Vy, xã An Thạnh; xoài tứ quý của HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong; gạo sạch của HTX Lúa - tôm Thạnh Phú); 4 sản phẩm đạt 4 sao (khô cá đù đỏ một nắng, khô cá rô phi một nắng, khô cá bông lau một nắng của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Phát Huy; cua biển tươi nguyên con của HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong).

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN