Thạnh Phú: Thắng lớn một mùa tôm

13/11/2007 - 10:01
Phân loại tôm sú ở An Nhơn (Thạnh Phú). Ảnh: Hoàng Vũ.

Hiện nay, Thạnh Phú đang có 3 hình thức nuôi tôm: quảng canh (tôm sú), tôm càng xanh trong ruộng lúa và thâm canh tôm sú dạng công nghiệp, năng suất bình quân đạt từ 6 đến 8 tấn/ha mặt nước.

Toàn huyện hiện có 15.700ha nuôi tôm sú, trong đó nuôi dạng công nghiệp 846 ha tại 12 xã, thị trấn: Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh, An Nhơn, An Quy, An Điền, An Thuận, An Thạnh, Mỹ An, Mỹ Hưng, Bình Thạnh và Thị trấn (nhiều nhất là An Nhơn 302ha và ít nhất là An Qui 30ha). Theo Phòng Thuỷ sản huyện, sản lượng tôm sú công nghiệp Thạnh Phú đạt bình quân 8 tấn/ha mặt nước, điển hình như Sở Thuỷ sản, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Công ty TNHH Huy Thuận đầu tư nuôi diện tích 68ha ở xã An Điền và xã Giao Thạnh đạt tổng sản lượng khoảng 280 tấn, giá bán từ 76.000 đến 85.000đồng/kg. Người dân địa phương nuôi tôm sú dạng công nghiệp cũng khá phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Hải ở xã Thạnh Phong nuôi 1ha mặt nước lời 220 triệu đồng, ông Huỳnh Văn Hiền ở xã An Thạnh nuôi 2 ao lời 230 triệu đồng, ông Xia ở An Nhơn nuôi 6 ao lời khoảng 700 triệu đồng. Còn các hộ nuôi tôm sú dạng quảng canh hầu hết đều đạt về năng suất và lợi nhuận, như hộ anh Đỗ Văn Sử ấp Giao Tân (Giao Thạnh) nuôi 5ha tôm sú quảng canh gần 10 năm qua mỗi năm lời khoảng 70 triệu đồng. Bên cạnh đó anh Sử cũng tham gia nuôi tôm sú dạng công nghiệp với 4.000m2 mặt nước, lợi nhuận hằng năm hơn 100 triệu đồng.


Đến với xã có diện tích nuôi tôm sú nhiều nhất huyện là An Nhơn, theo Phó Chủ tịch xã Phạm Thanh Long, năm nay vụ tôm sú toàn xã có 970 hộ nuôi, tổng diện tích gần 2.300ha, số lượng thả nuôi khoảng 90 triệu con (trong đó nuôi quảng canh gần 2.000ha, nuôi dạng công nghiệp 302ha). Riêng tôm nuôi công nghiệp có 24 hộ dân và 3 đơn vị tập thể. Nổi bật nhất có hộ anh Nguyễn Thanh Trúc ở ấp An Hòa, nuôi vụ đầu tiên chỉ có 700m2 mặt nước đạt 7,7 tấn, sau khi trừ chi phí còn lời 260 triệu đồng. Được hỏi về kinh nghiệm anh Trúc cho biết: “Nên chọn con giống tốt, nguồn gốc rõ ràng, thả nuôi vào tháng 2 – 3 (âl) lúc độ mặn còn từ 10-20%o. Để đạt năng suất cao nên kết hợp chặt chẽ với Phòng Thuỷ sản huyện tuân thủ các khuyến cáo đã được ngành đưa ra. Trong kỹ thuật nuôi tôm sú, không riêng gì năm 2007 mà hằng năm, Sở Thuỷ sản kết hợp với Phòng Thuỷ sản huyện mở trên 40 lớp tập huấn cho các hộ nu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN