Thạnh Phú tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

21/10/2020 - 14:17

BDK.VN - Ngày 21-10-2020, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2020 và 5 năm công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hải Nam đến dự.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Qua 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho thấy các chỉ tiêu đào tạo nghề hàng năm của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu phân bổ. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 25,7% của năm 2010 tăng lên hơn 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30,7%.

5 năm qua, mỗi năm tỷ lệ thoát nghèo của huyện đều đạt trên 2%. Tỷ giảm nghèo, cận nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,59%, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 từ 17% xuống còn 6,71%. Trong đó có gần 1.700 hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án thoát nghèo bền vững, đạt hơn 70% kế hoạch. 

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát động phong trào thi đua giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, huyện tập trung chăm lo đời sống vật chất cho người nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phấn đấu đến cuối năm 2025 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt theo quy định tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm đề nghị: Thời gian tới các ngành, các cấp tập trung triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chính sách hỗ trợ các dịch vụ xã hội. Xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp điều kiện địa phương. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nghèo ở cơ sở. Tăng cường tính xã hội hóa trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, các trường nghề trong ngoài tỉnh. Từng bước đa dạng hóa các loại hình đào tạo; đẩy mạnh liên kết đào tạo trình độ trung cấp nghề và đào tạo chuyên sâu những ngành nghề xã hội có nhu cầu và thế mạnh của địa phương.

Dịp này có 24 tập thể, cá nhân được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề và giảm nghèo tại huyện Thạnh Phú.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN