Thạnh Phú tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

08/06/2018 - 16:59

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc phát biểu tại hội nghị Ảnh: Cẩm Trúc

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 8-6-2018, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm đến dự.

Cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Thạnh Phú đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Sau 10 năm triển khai, huyện đã đạt những thành tựu cơ bản. Trước hết là việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn mới trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện với diện tích gieo trồng, lương thực, thực phẩm gia tăng do thâm canh, tăng vụ, người dân biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng tích cực. Huyện đã từng bước hình thành các phương thức sản xuất hiệu quả, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo, hướng tới sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng; tiếp tục quan tâm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Rà soát lại những hợp tác xã đang có và tìm ra những hạn chế để khắc phục, củng cố, phát triển. Xác định kinh tế chính là nông nghiệp, nên Thạnh Phú phải sống được nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Xác định đúng thế mạnh, lợi thế để kết nối, sắp xếp lại và khai thác hiệu quả. Trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội phải quan tâm đến các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có chương trình, kế hoạch, giải pháp sản xuất nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN