Thạnh Phú từng bước chuyển biến trong công tác giáo dục

08/01/2008 - 10:42
Giờ tan trường (Trường THPT Giao Thạnh). Ảnh: Ánh Nguyệt.

Thạnh Phú là một trong ba huyện ven biển của tỉnh nằm cuối cù lao Minh, người dân đa số sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng lúa, nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Do điều kiện vùng miền, công tác giáo dục vì thế đã gặp không ít khó khăn.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thạnh Phú là huyện có tỉ lệ học sinh bỏ học rất cao. Nhận thấy đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu làm tiền đề phát triển, huyện đã ra sức tập trung cho công tác giáo dục phổ cập các cấp, tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại trường, bằng nhiều phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong năm 2007, huyện đã phổ cập THCS thêm 2 xã: Mỹ An và An Điền, đạt chuẩn theo qui định của Bộ. Cũng trong năm này, huyện đã thành lập mới 2 trường: THCS Bình Thạnh và An Nhơn, nâng tổng số 17/18 xã, thị trấn có trường THCS. Huyện đã tiếp tục triển khai đề án kiên cố hóa trường lớp (168 phòng), trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp TH và THCS giai đoạn 2006- 2010. Đưa vào sử dụng cơ sở mới, đó là Trường TH Bình Thạnh, THCS Giao Thạnh.

 

 

Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo từng bước được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp năm học 2006- 2007 cao hơn so với năm trước. Cụ thể, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,37%, THPT đạt 84,27%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được tăng cường về số lượng và chất lượng, khắc phục dần sự bất hợp lý về cơ cấu đội ngũ. Điều kiện nơi ăn chốn ở cho giáo viên ở xa cũng được huyện quan tâm, tu chỉnh và xây mới. Vì thế, tình trạng giáo viên ngại về vùng sâu, xa, ven biển Thạnh Phú không còn nữa.  Năm 2007, huyện đã vận động được 510 lượt học sinh trong độ tuổi đã bỏ học vào học các lớp phổ cập. Sau khi vận động ra lớp, hầu hết các em đều nhận thức tốt về quyền, lợig ích từ việc học nên kết quả tốt nghiệp khá cao. Các lớp phổ cập giáo dục THCS do hiệu trưởng các trường THCS trực tiếp quản lý và phân công giáo viên chủ nhiệm, giảng dạy như lớp phổ thông, thực hiện chương trình 7 môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Hằng ngày đều có kiểm tra, theo dõi mức độ tiếp thu và sự chuyên cần của học viên. Hiện nay, huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH độ tuổi 12, trong đó có 12/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi. 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN