Thanh Tân chú trọng phát triển kinh tế tập thể

22/07/2020 - 07:46

BDK - Thời gian qua, Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc) đã xác định liên kết và hợp tác theo mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) là phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp nhu cầu của người dân và bước đầu mang lại kết quả tích cực. Xã đang triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động THT, HTX trong thời gian tới.

Nông dân xã Thanh Tân tham gia hội thảo về bưởi da xanh.

Nông dân xã Thanh Tân tham gia hội thảo về bưởi da xanh. 

Một số khó khăn

Thanh Tân là xã thuần nông, thu nhập chính nhờ trồng trọt, chăn nuôi, ươm ghép cây con giống, thế mạnh chủ yếu là cây dừa, bưởi da xanh. Xã có 814ha dừa cho trái, sản lượng ước 9.600 trái/ha; 225,5ha bưởi, năng suất 15 tấn/ha.

Xã hiện có 4 THT bưởi da xanh, với 135 thành viên, diện tích 34,57ha.  Trong đó, có 1 mô hình bưởi VietGAP, với 46 thành viên, diện tích 20ha; 2 THT dừa hữu cơ, với 123 thành viên, diện tích 77ha. Xã đã thành lập được 1 HTX với 105 thành viên hoạt động ổn định.

Thời gian qua, THT và HTX đã ký kết với 1 đại lý cung cấp phân bón (đầu vào) chưa kết nối tiêu thụ (đầu ra) cho sản phẩm, giá cả nông sản không ổn định. Vì thế, người dân phải tập hợp, liên kết sản xuất, vào THT để ký kết hợp đồng đầu vào và đầu ra cho trái dừa; người dân từng bước cải tạo vườn dừa kém hiệu quả, kết hợp trồng xen, nuôi xen, lấy ngắn nuôi dài, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để đạt thu nhập cao nhất.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tân Phạm Văn Giới, sản xuất nông nghiệp của xã còn nhỏ lẻ, không theo quy trình, chưa liên kết sản xuất tập trung theo chuỗi, sản phẩm làm ra không đồng đều về chất lượng, số lượng ít, chưa có truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm nên sản phẩm nông nghiệp không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương nên chưa tạo ra kênh thị trường riêng cho HTX cũng như sản phẩm nông nghiệp của xã.

Trong tình hình hiện nay, các THT, HTX chưa đi vào chiều sâu, có nơi hoạt động chưa đúng thực chất, nguồn lực tham gia bộ máy vận hành HTX còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do năng lực của cán bộ quản lý còn hạn chế; nguồn lực và cơ chế hỗ trợ THT, HTX còn bất cập, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn, quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn hạn hẹp...

Nâng cao chất lượng hoạt động

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể, nhất là THT, HTX trong kinh tế nông nghiệp hiện nay. Đặc biệt là nhận thức của người dân về bản chất của mô hình HTX kiểu mới, thấy được lợi ích của các thành viên tham gia, tính tất yếu của mô hình hợp tác trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tiêu thụ hàng hóa tại địa phương, hướng tới sản xuất các sản phẩm theo hướng sạch, chất lượng cao, có thương hiệu để phục vụ cho xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX, trong đó cần xem xét phân công cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm phụ trách về kinh tế hợp tác.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Kịp thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là HTX; tạo điều kiện hình thành mô hình liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp - HTX - nông dân; chú trọng biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; phổ biến, triển khai nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả và sức lan tỏa cao.

Rà soát củng cố lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới; hỗ trợ, khuyến khích và nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng phục vụ lợi ích trực tiếp cho các thành viên tham gia. Tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển THT, HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết với nông dân, hình thành các chuỗi liên kết bền vững.

Thanh Tân đã xây dựng Đề án Xây dựng và hoàn thiện các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã (dừa, bưởi da xanh) giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục đích là hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã một cách hiệu quả, bền vững; nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh của nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ; gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN