Thanh tra chuyên ngành tỉnh kiến nghị thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng

30/08/2018 - 20:41

Tháng 8-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản. Đã kết thúc và có kết luận 2 cuộc, kiến nghị thu hồi hơn 232,7 triệu đồng.  

Thanh tra các sở, ngành tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 103 cuộc. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi số tiền 1,18 tỷ đồng, xử phạt hành chính với số tiền 50,75 triệu đồng. Nội dung vi phạm ở các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, chất lượng sản phẩm vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong tháng, toàn ngành thanh tra tiếp 35 lượt người; chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đất tập đoàn sản xuất ở Ba Tri, phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên y tế, khiếu nại hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp xã. Ngành đã tiếp nhận 58 đơn, trong đó có 20 đơn đủ điều kiện thụ lý; đã giải quyết 5 đơn; đang thẩm tra, xác minh 15 đơn.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN