Thanh tra chuyên ngành tỉnh phát hiện 5 trường hợp vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 240 triệu đồng

26/06/2018 - 08:53

Tháng 6-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản, đất đai.

Thanh tra các sở, ngành tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phát hiện 5 trường hợp vi phạm; kiến nghị thu hồi 240, 89 triệu đồng, đã thu hồi 165,15 triệu  đồng, xử phạt hành chính với số tiền 52, 97 triệu đồng. Nội dung vi phạm ở các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.

Trong tháng 6-2018, toàn ngành Thanh tra tiếp 41 lượt người, chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đất tập đoàn sản xuất ở Ba Tri và đất K22 tại huyện Thạnh Phú (vụ việc cũ), đã có thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.

Ngành đã tiếp nhận 10 đơn, trong đó có 9 đơn thuộc thẩm quyền; đang tổng hợp báo cáo 2 đơn và đang thẩm tra, xác minh 7 đơn.

Theo đánh giá chung, trong tháng 6-2018, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời xử lý các đơn, thư khiếu nại và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN