Thành Triệu củng cố, nâng chất các tổ chức cơ sở đảng

17/08/2018 - 07:50

BDK - Đảng bộ xã Thành Triệu có 10 chi bộ trực thuộc với 212 đảng viên (ĐV). Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV năm 2017, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Trong 10 chi bộ, có 1 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Thành Triệu quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2018. Ảnh: P.Tuyết

Đảng bộ xã Thành Triệu quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2018. Ảnh: P.Tuyết

Củng cố tổ chức cơ sở đảng

Kiểm điểm cuối năm 2017, tập thể Đảng bộ xã đánh giá kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm và các biểu hiện suy thoái được nhận diện trong năm 2016 và tiếp tục nhận diện các biểu hiện suy thoái trong năm 2017 là: trong công tác tự phê bình và phê bình còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm; trong phân công, giao việc còn thiếu kiểm tra, giám sát; sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đôi lúc chưa nhịp nhàng; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ (CB), công chức còn trông chờ sự chỉ đạo của trên; còn chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, ĐV vi phạm kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Sau kết quả đánh giá năm 2017, Đảng ủy đã tập trung củng cố, nâng chất hoạt động các chi bộ trực thuộc, trong đó đặc biệt chú trọng Chi bộ Công an và Cơ quan; phân công trực tiếp 2 đồng chí Phó bí thư Đảng ủy lãnh đạo góp sức. Qua đánh giá bước đầu, đã có sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ. Riêng ĐV bị thi hành kỷ luật năm 2017 đã có thái độ khắc phục tốt. Các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy chi bộ trực thuộc và CB đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Từ đó, nội dung sinh hoạt của các chi bộ được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các chi ủy viên, ĐV được nâng cao hơn trước.

Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quy định số 12 của Tỉnh ủy, các biểu hiện suy thoái của tập thể cấp ủy, CB, ĐV thời gian qua luôn được cấp ủy đảng quan tâm và đánh giá qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng. Từng lúc có mạnh dạn hơn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua kiểm tra ĐV chấp hành, kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách thường xuyên dự họp cùng chi ủy, chi bộ để nắm tình hình tư tưởng CB, ĐV, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nâng chất sinh hoạt chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, các chi ủy chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, quy trình sinh hoạt theo quy định. Nội dung được bí thư chi bộ chuẩn bị và đưa ra cấp ủy bàn bạc thống nhất trước khi sinh hoạt. Trong sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nền nếp sinh hoạt của chi bộ được giữ vững, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường, tính giáo dục, tính chiến đấu được cấp ủy đề cao trong lãnh đạo.

Việc thực hiện phương châm “xã nắm tới hộ gia đình”, Đảng ủy đã phân công CB, ĐV phụ trách, theo dõi tổ nhân dân tự quản, hộ dân. Đã phân công được 63 CB, ĐV phụ trách hỗ trợ tổ nhân dân tự quản; 49 đồng chí được phân công có xuống dự họp tổ nhân dân tự quản hàng tháng. Qua đó, góp phần nâng chất lượng sinh hoạt ở tổ nhân dân tự quản, tổ họp được 60 - 80% (trước đây dưới 45%), tỷ lệ hộ dân dự họp tăng lên 45 - 60% (trước đây khoảng 25 - 30%). 

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Phước nhìn nhận: Tuy đã có sự chuyển biến tích cực, nhưng việc lãnh đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn chậm. Nội dung đăng ký học và làm theo Bác còn chung chung, định kỳ chưa được đánh giá, chủ yếu chỉ lồng vào nội dung kiểm tra cấp ủy cùng cấp, kiểm tra ĐV chấp hành. Năng lực lãnh đạo của một số chi ủy viên không đồng đều, chưa ngang tầm nhiệm vụ hiện nay. Một số ít CB, ĐV ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, còn trường hợp vắng sinh hoạt chi bộ không lý do, chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng, chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ, lời nói chưa đi đôi với việc làm. Vai trò CB, ĐV được phân công phụ trách tổ nhân tự quản và hộ gia đình hiệu quả chưa cao.

“Sắp tới, Đảng ủy sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương. Có kế hoạch xây dựng, nâng chất đội ngũ CB, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Mạnh dạn sắp xếp thay đổi CB, công chức không phát huy năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục xây dựng cấp ủy, chi bộ đoàn kết, thống nhất, duy trì nền nếp và cách thức tiến hành sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi ĐV” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh.

Qua đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và ĐV năm 2017, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Có 9/10 chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, có 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 1 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ là Chi bộ Công an. Đối với ĐV, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 23 đồng chí, tỷ lệ 13,94%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 134 đồng chí, tỷ lệ 81,21%; hoàn thành nhiệm vụ 6 đồng chí, tỷ lệ 3,64%; không hoàn thành nhiệm vụ 2 đồng chí, tỷ lệ 1,2%.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN