Thành ủy Bến Tre làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hưng

19/09/2020 - 07:11

BDK.VN - Ngày 18-9-2020, Thường trực Thành ủy Bến Tre có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hưng về kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) 9 tháng năm 2020 và tình hình triển khai NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã Phú Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết quả thực hiện NQ Đảng uỷ xã 9 tháng năm 2020 có 13/31 chỉ tiêu hoàn thành 100%, 2/31 chỉ tiêu hoàn thành đạt từ 90% trở lên, 4/31 chỉ tiêu hoàn thành 70% trở lên, 4/31 chỉ tiêu hoàn thành dưới 70% và 8 chỉ tiêu đang thực hiện.

Đảng ủy xã lãnh đạo tổ chức thành công ĐH Đảng 2 cấp đúng tiến độ và đạt yêu cầu. Công tác quán triệt NQ được tập trung thực hiện. Tại cuộc họp, Đảng ủy xã thông tin về một số thuận lợi, khó khăn trong thực hiện NQ 9 tháng năm 2020 như: Sau ĐH, việc thực hiện sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ có thay đổi nhiều vị trí chức danh ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; hạn mặn, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; một số công trình, dự án tiến độ thực hiện chậm; công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn... Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể thành phố đã trao đổi và có giải trình cụ thể cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn đề nghị: Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ đảng và quần chúng nhân dân về kết quả ĐH Đảng 2 cấp, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa NQ ĐH Đảng bộ xã trên tinh thần liên thông các chỉ tiêu NA của Thành ủy. Tiếp tục thực hiện tốt NQ Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, NQ  số 02 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chưa đạt theo NQ năm 2020. Tiếp tục theo dõi, nắm dư luận trong nhân dân đối với các công trình, dự án đã thu hồi và chuẩn bị thu hồi đất; thực hiện có hiệu quả Ngày Chủ nhật nông thôn mới - đô thị văn minh. Lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự duy trì lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN