Thành viên UBND tỉnh họp lệ kỳ lần 2 tháng 5-2022

06/05/2022 - 16:52

BDK.VN - Ngày 6-5-2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lệ kỳ tháng 5-2022 (lần 2) để thông qua các nội dung theo chương trình đề ra.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên UBND tỉnh dành nhiều thời gian đóng góp, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thống nhất thông qua đối với các tờ trình.

Đối với Tờ trình số 997/TTr-SXD ngày 26-4-2022 về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Ba Tri, huyện Ba Tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thống nhất chủ trương mở rộng diện tích, đồng thời đề nghị cần xem xét lại thời gian thực hiện dự án cho phù hợp. Sở Xây dựng, các ngành liên quan khi thực hiện các dự án lưu ý, dự án đô thị cần có định hướng kết nối giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước,…

Tờ trình số 998/TTr-SXD ngày 26-4-2022 về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thống nhất chủ trương mở rộng diện tích theo đề xuất của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần bố trí lại diện tích nhà ở tái định cư phù hợp, đồng thời dành một phần diện tích để bố trí nhà ở xã hội, lưu ý thêm các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, các khu chức năng,…

Đối với Tờ trình số 999/TTr-SXD ngày 26-4-2022 về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Khu phố 4 thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thống nhất chủ trương mở rộng diện tích dự án; cần sắp xếp, bố trí khu tái định cư và nhà ở xã hội phù hợp; bố trí trường học cấp 3 phù hợp với hiện trạng và điều chỉnh mở rộng, sắp xếp lại các khu chức năng.

Tờ trình số 954/TTr-SXD ngày 22-4-2022 về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam hoan nghênh đề xuất của đơn vị tư vấn, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, TP. Bến Tre rà soát lại việc phân bổ các chỉ tiêu phát triển để hoàn thiện dự án.

Bên cạnh đó, thành viên UBND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua Tờ trình số 1025/TTr-SKHĐT ngày 25-4-2022 về chủ trương thực hiện lại quy trình đầu tư đối với 2 dự án có sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Đối với Tờ trình số 985/TTr-SXD ngày 26-4-2022 về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phú Hưng, TP. Bến Tre, thành viên UBND tỉnh chưa thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát kỹ lại để đưa ra phương án tốt nhất cho dự án này và trình lại thành viên UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp tiếp theo.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN