Thành viên UBND tỉnh họp lệ kỳ tháng 5-2022 (lần 6)

26/05/2022 - 18:56

BDK.VN - Ngày 26-5-2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lệ kỳ tháng 5-2022 (lần 6) để thông qua các nội dung theo chương trình đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Thành viên UBND tỉnh dành nhiều thời gian đóng góp, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung và thống nhất thông qua đối với 8 tờ trình (TT).

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng thông qua 2 TT: TT về việc thông qua chủ trương đề xuất dự án (DA) và dự thảo (DT) Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất DA đầu tư xây dựng Khu đô thị mới ven sông Hàm Luông, TP. Bến Tre; TT về việc thông qua chủ trương đề xuất DA và DT Nghị quyết HĐND tỉnh chủ trương đề xuất DA đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây TP. Bến Tre.

Đối với 2 TT này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cơ bản thống nhất, đồng thời lưu ý một số vấn đề đối với đơn vị tư vấn như: Điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng theo đúng quy định; trong quy hoạch có kết nối quốc lộ, đường giao thông, trong đó có đường gom bên trong DA; xác định lại vị trí bố trí khu nhà ở xã hội hợp lý; đảm bảo giữ lại các cơ quan, cơ sở thờ tự tôn giáo trong vùng DA; rút ngắn thời gian thực hiện DA đến năm 2030.

Bên cạnh đó, thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua: TT về việc thông qua danh mục sửa đổi, bổ sung các DA chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; TT về việc thông qua DT TT và Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh; TT về việc thông qua DT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; TT về việc xin chủ trương bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành; TT về việc xin phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; TT về việc thông qua DT Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

* Trước đó, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thành viên lệ kỳ tháng 5-2022 (lần 5) để thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, thành viên UBND tỉnh đã thảo luận và đi đến thống nhất 10 nội dung bao gồm các báo cáo, nghị quyết, kế hoạch, quy định quan trọng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung TT về việc trình thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý thuộc ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 4.125,177 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đến ngày 11-5-2022 là 1.345,334 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,61% so với kế hoạch, tăng 9,48% so với cùng kỳ. Ước thực hiện giải ngân đến ngày 30-6-2022 là 2.100 tỷ đồng, ước đạt 50,91% so với kế hoạch.

Thống nhất nội dung TT, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo quy định hiện hành. Cân đối đủ kế hoạch vốn, tập trung đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các DA trọng điểm, ưu tiên giải ngân công tác giải phóng mặt bằng DA cầu Rạch Miễu 2. Các DA chậm tiến độ cần mạnh dạn điều chuyển vốn.

Đối với TT về Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022, phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu thực hiện nhanh nhất có thể để kịp thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh.

TT về việc thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục  tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh theo góp ý của các thành viên tại cuộc họp. 

Sở Tài chính trình bày các nội dung: TT về việc thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị xác định các nguồn thu có tiềm năng để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Riêng TT về việc quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng người dân còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, việc tăng giá nước lúc này nên cân nhắc, đồng thời giao Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát, tính toán lại giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt, để có chủ trương điều chỉnh giá chung trên toàn tỉnh tránh dư luận không tốt trong dân.

Ngoài ra, thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận, góp ý và thống nhất thông qua các nội dung như: TT về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch sang năm 2022; TT về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bến Tre; TT về việc thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; TT về việc xin ban hành Nghị quyết của HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Bến Tre; TT về việc thông qua dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Phương Thảo - Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN