Tháo gỡ bất cập trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

08/09/2017 - 07:34

Theo ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, qua khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 4-12-2015 về “Chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và Nghị quyết số 08, ngày 3-8-2016 về “Chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre” của HĐND tỉnh cho thấy, nội dung hỗ trợ theo nghị quyết đến nay chưa thực hiện được. 

Nguyên nhân chủ yếu do chưa xây dựng được cánh đồng lớn liên kết theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 41 ngày 1-9-2016 của UBND tỉnh. Doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng cung ứng đầu vào cho sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản của nông dân theo quy định. Các tổ hợp tác, hợp tác xã là tổ chức đại diện của nông dân chưa có hợp đồng và thực hiện cung ứng đầu vào cho sản xuất hoặc tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ nông sản cho hộ thành viên và nông dân trên địa bàn. Hộ nông dân chưa thực hiện cam kết và bán nông sản theo hợp đồng đăng ký với doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Chính vì việc tiếp cận chính sách của doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã còn nhiều bất cập dẫn đến tác động của chính sách vào thực tế sản xuất chưa có hiệu quả cao. Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND các huyện cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức đại diện của hộ nông dân phải đảm bảo được vai trò liên kết nông dân, tổ chức sản xuất ở quy mô lớn hơn; tiếp nhận chuyển giao khoa học, kỹ thuật; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, sản xuất sản phẩm sạch theo yêu cầu thị trường…

Bên cạnh đó, UBND các huyện quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, gắn với tổ chức đại diện của hộ nông dân. Thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 41 của UBND tỉnh, bởi đây là điều kiện để thực hiện Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN