Thảo luận các giải pháp đưa Bến Tre phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/10/2020 - 06:36

BDK.VN - Tại phiên trù bị chiều ngày 14-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau khi đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đại hội đề ra, đại hội đã chia tổ thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự thảo các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đại biểu tập trung đề xuất nhiều giải pháp đưa Bến Tre phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tại Tổ thảo luận số 4. Ảnh: Q.Hùng

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tại Tổ thảo luận số 4. Ảnh: Q.Hùng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Tham gia thảo luận tại các tổ, đại biểu tập trung góp ý Chương trình hành động và 18 văn bản cụ thể hóa Nghị quyết. Góp ý tại tổ các đại biểu đồng tình, thống nhất cao các chương trình, nghị quyết đề ra. Đại biểu cho rằng, các chương trình, đề án, kế hoạch được cụ thể hóa rõ ràng, có lộ trình, thời gian, giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể chi tiết.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Tổ thảo luận số 7. Ảnh: P.Tuyết

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Tổ thảo luận số 7. Ảnh: P.Tuyết

Góp ý trong công tác xây dựng Đảng, có đại biểu  cho rằng: Ở công tác kiểm tra giám sát, cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, cũng như cần có quy chế phối hợp. Khi triển khai các chủ trương, đề án cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình dư luận để có thông tin nhiều chiều, có hướng thực hiện phù hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan; nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nói chung. Đặc biệt, là tư tưởng tiến công trong hệ thống chính trị. Chú trọng phát triển đảng viên từ các nguồn, nhất là trưởng thành ngay từ các phong trào cơ sở và nguồn đó phải có chất lượng, có tinh thần cống hiến. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng phát biểu. Ảnh: P.Tuyết

Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng phát biểu. Ảnh: P.Tuyết

Góp ý giải pháp trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng cho rằng: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần có chương trình, kế hoạch đào tạo sâu kỹ năng “mềm” cho đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức sơ sở, người đứng đầu cấp ủy có giải pháp xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở hiệu quả. Có kỹ năng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, triển khai, quán triệt nghị quyết cấp trên đến cán bộ, đảng viên và người dân. Truyền tải thế nào để người dân hiểu được, làm được có như vậy thì chủ trương, nghị quyết mới thật sự đi vào cuộc sống. Nâng cao công tác dân vận, quan tâm nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội. Đây là kênh thông tin quan trọng nắm bắt phản hồi từ phía người dân để kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách hợp ý Đảng lòng dân.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh cho rằng: MTTQ, các tổ chức thành viên cần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phối hợp với ngành tuyên giáo các cấp tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai các công trình dự án. Xây dựng các mô hình điểm cách làm hay về tuyên truyền để phát huy vai trò của chức sắc, chức việc trong tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận từ các tín đồ tôn giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại Tổ thảo luận số 6. Ảnh: C. Trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại Tổ thảo luận số 6. Ảnh: C. Trúc

Phát triển kinh tế đồng bộ phát triển văn hóa

Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê cho rằng: Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đến công tác cán bộ chuẩn, chất, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đây có thể xem là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến việc đạt hay không đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội. Với sự tác động ngày càng gay gắt của biến đối khí hậu trên địa bàn tỉnh, Bến Tre cần có quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất nông nghiệp đáp ứng với nhu cầu thị trường, nhất là chú trọng đến các thị trường tiềm năng. Đi đôi với phát triển kinh tế thì tỉnh cần quan tâm, phát triển đồng bộ văn hóa, giáo dục, y tế… nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỉnh quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xem đây là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phát triển kinh tế, đại biểu cho rằng, thời gian tới tỉnh cần tận dụng Đề án mỗi xã một sản phẩm trong phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử của địa phương để tạo nét riêng cho du lịch Bến Tre. Doanh nghiệp cần liên kết với người dân tạo các vùng liên kết giữa các cùng nguyên liệu, tạo sức sản xuất mạnh hơn. Song song với phát triển doanh nghiệp dẫn đầu, tỉnh cần  chú trọng thu hút đầu tư để có những nhà đầu tư lớn đầu tư các dự án lớn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Tổ thảo luận số 2. Ảnh: A.Nguyệt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Tổ thảo luận số 2. Ảnh: A.Nguyệt

Trong đó có các vấn đề như công tác quy hoạch chung, tổ chức lại các vùng sản xuất tập trung trên cơ sở quy hoạch lại đất đai và dân cư hợp lý… cần có lộ trình, giải pháp phù hợp và có kiểm soát để tránh phá vỡ quy hoạch hoặc thực hiện không hiệu quả. Trong phát triển các hợp tác xã cần có kế hoạch đào tạo nguồn lực con người có năng lực quản lý; biệt, nâng cao nhận thức người dân về lợi ích, hiệu quả của hợp tác xã.  Hướng đến đào tạo nông dân thành lực lượng chuyên nghiệp, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật. Hướng đến đào tạo ngoại ngữ cho cộng đồng, góp phần phục vụ, phát triển du lịch. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Q.Hùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Q.Hùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị: Sau Đại hội tỉnh cần hoàn chỉnh các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình hành động, chỉ thị, sao cho đồng bộ với nhau, cùng bổ trợ nhau. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, tỉnh cần rà soát và đánh giá thực trạng ở từng nơi, những tiêu chí đã đạt và chưa đạt để có giải pháp thực hiện; phát triển đô thị phải gắn với nông thôn mới và ngược lại; cần cụ thể hơn trong việc xác định các nguồn lực, bởi phát triển đô thị phải cần nguồn lực rất lớn; tạo quỹ đất phát triển đô thị. Phát triển các ngành kinh tế biển gắn với định hướng phát triển về hướng Đông, tỉnh cần thể hiện rõ nét hơn về mục tiêu, chỉ tiêu và xác định được lĩnh vực trọng tâm để có sự dồn sức thực hiện.

Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Q.Hùng

Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Q.Hùng

Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê đề xuất: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xây dựng nông thôn mới cần có sự lãnh đạo cũng như nỗ lực rất lớn trong triển khai thực hiện, đặc biệt là cần nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng.

Cùng với giải pháp về phá triển kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh đề nghị: Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết, có thể không nêu rõ số liệu một số chỉ tiêu mà chỉ đề ra mục tiêu kéo giảm, kiềm chế như: Kiềm chế và kiểm soát được tệ nạn xã hội và ma tuý; không nêu tỷ lệ kéo giảm ba mặt tai nạn giao thông… Các đại biểu cũng đặt vấn đề về tập trung giải pháp phòng ngừa, kiềm chế và kiểm soát vấn nạn về ma túy trong thời gian sắp tới.

Tham gia góp ý tại Tổ thảo luận ngoài góp ý chỉnh sửa một số từ ngữ văn bản, đề xuất giải pháp cho công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu còn tập trung thảo luận một số vấn đề về phát triển đô thị; các giải pháp quản lý, ngăn chặn tệ nạn ma túy; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường…

P. Tuyết - Q.Hùng - C. Trúc - A. Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN