Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

10/06/2020 - 07:13

BDK.VN - Chiều ngày 9-6-2020, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH. Sau đó, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy Ban Thường vụ QH cho rằng, trong dự thảo Luật cần quy định rõ đại biểu QH có quyền và phải tham gia ít nhất một cơ quan của QH; quy định rõ tiêu chuẩn của đại biểu QH, đảm bảo cho vị thế, vai trò của đại biểu QH trong các hoạt động của nhà nước; không nên quy định về độ tuổi của Đại biểu QH. Cần phải nghiên cứu để xác định vị trí của Đoàn đại biểu QH trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Về mô hình Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nhưỡng cho rằng, mỗi văn phòng đều có một chức năng riêng, việc tinh giản biên chế hoặc làm tinh gọn để sáp nhập theo cách cộng trừ là không đúng.

Về việc chuyển Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu thành cơ quan của QH, đại biểu Nhưỡng đề nghị QH trân trọng những ý kiến của nhiều đại biểu tâm huyết và đưa ra lấy ý kiến của đại biểu QH.

* Trước đó, QH thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Đại biểu Cao Văn Trọng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bến Tre góp ý Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Đại biểu Cao Văn Trọng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bến Tre góp ý Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Đối với Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, Đại biểu Cao Văn Trọng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bến Tre đề nghị cần cân nhắc việc cho TP. Hà Nội được giữ lại 100% kinh phí tăng thu hàng năm vì không công bằng. Những thành phố lớn thường được nguồn lực đầu tư rất lớn, chúng ta tăng thu để điều hòa cho nguồn chi cả nước. Nếu các thành phố trực thuộc Trung ương đều hưởng hết nguồn kinh phí tăng thu thì về sau sẽ không có đủ ngân sách Trung ương để phân bổ cho các tỉnh còn lại nhất là các tỉnh đang gặp khó khăn. Đối với khoản thu từ quyền sử dụng đất nên cho Hà Nội hưởng 100% thay vì 50% như dự thảo, Trung ương không nên can thiệp vào đây, nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội quản lý tốt đất công và các trụ sở công.

Đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH

Đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH phát biểu thảo luận.

Liên quan đến nội dung này, Đại biểu Đặng Thuần Phong - Phó chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH đề nghị cần quan tâm, cân nhắc việc cho phép HĐND TP. Hà Nội được ban hành các loại phí chưa có trong danh mục phí và lệ phí trên địa bàn và được quy định tăng mức thu phí; việc được vay nợ, được phát hành trái phiếu, chưa thấy đánh giá tác động cần cân nhắc lại. Nếu quy định thì quy định chặt chẽ được vay nợ đến mức độ nào, phát hành trái phiếu đến mức độ nào.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đại biểu Cao Văn Trọng đề nghị cần đưa vào Nghị quyết nội dung yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phải quan tâm đối những những công trình đầu tư đã hết thời gian chuyển nhượng phải tiếp tục quản lý, vận hành.

Đại biểu Đặng Thuần Phong cũng đề nghị làm rõ nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trong kêu gọi đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) như thế nào và tại sao đến nay lại phải điều chỉnh sang đầu tư công. Bổ sung 3 dự án thì phải bổ sung trên 100 ngàn tỷ đồng vào đầu tư công, nhưng nguồn vốn trung hạn thì có hạn, đưa 3 dự án này vào thì sẽ có những dự án khác không được thực hiện, cần xem xét để đảm bảo hài hòa giữa các ngành khi phân bổ nguồn vốn. 

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN