Thảo luận giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy 2018

09/10/2018 - 13:42

Ngày 8 và 9-10-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy 9 tháng, bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Tại các buổi thảo luận tổ, nhiều đại biểu đã phân tích, đánh giá về các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp… Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số đại biểu.

Giải pháp phát triển kinh tế

Từ đầu năm đến nay, ước tổng đầu tư toàn xã hội là 11.020 tỷ đồng, đạt 64,65% so với NQ và tăng 0,76% so với cùng kỳ; trong đó, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và khu vực dân cư đạt khá, các nguồn vốn còn lại đạt thấp. Đặc biệt, vốn nhà nước chiếm 20,51% nhưng giải ngân chỉ đạt 38,04% là rất chậm.

Ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra nguyên nhân: Giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt thấp là do những tháng đầu năm phải tập trung hoàn thành thủ tục triển khai dự án, như: giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án, phê duyệt hồ sơ - dự toán, đấu thầu…, nhất là đối với dự án chiếm tỷ trọng lớn. Chất lượng lập dự án, thiết kế chưa cao nên phải điều chỉnh lại, kéo dài thời gian triển khai thực hiện. Công tác đo đạc thu hồi đất, xác định hệ số K… để giải phóng mặt bằng còn chậm. Để giải quyết bài toán này, cần phải nâng cao năng lực các đơn vị khảo sát lập dự án, đội ngũ làm công tác chuyên môn ở một số sở, ngành liên quan.

Cùng vấn đề này, bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu ý kiến: Các huyện và thành phố cần sát sao hơn ở cơ sở, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của xã, phường trong việc hoàn tất hồ sơ các dự án nhóm C quy mô nhỏ sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần triển khai thực hiện các công trình và giải ngân đúng tiến độ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại tổ. Ảnh: P. Tuyết

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại tổ. Ảnh: P. Tuyết

Bàn về giải pháp trong phát triển kinh tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập nêu: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các hồ sơ thủ tục để sớm triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án, kể cả vốn từ ngân sách nhà nước và vốn ngoài nhà nước; trong đó, quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận ngay từ bước đầu tiên triển khai dự án. Đôn đốc các bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt hồ sơ thiết kế Dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Thuận để tập trung giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện. Lãnh đạo tăng cường quản lý thu và chi ngân sách; rà soát đối tượng thu để chấn chỉnh kịp thời và chống thất thu; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu theo chỉ tiêu năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp".

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường mới để tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa, quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018. Các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương về xây dựng nông thôn mới, nhất là Đề án số 3333 của UBND tỉnh.

Tỉnh tập trung phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và đẩy mạnh liên kết, hội nhập, truy xuất nguồn gốc. Có như vậy, các mặt hàng nông sản của tỉnh sẽ có giá trị tương xứng với công sức người nông dân.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 248 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đặng Ngọc Anh đề xuất giải pháp: Cần có chính sách mới để thu hút nguồn nhân lực sau đại học. Tỉnh có thể nghiên cứu việc tìm kiếm các sinh viên đang học ở những ngành nghề mà tỉnh cần tại các trường đại học danh tiếng trong nước, sau đó có các chính sách hỗ trợ để các em sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường quay về tỉnh làm việc. Hay tỉnh có thể cử tuyển để đào tạo những ngành mà tỉnh đang thiếu. Cần liên kết với các trường nghề của tỉnh để đào tạo nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Trúc Hạnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho rằng: Tỉnh cần rà soát, đánh giá lại kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc đào tạo trình độ chuyên môn có phù hợp với vị trí việc làm hay chưa; xem lại tư cách pháp nhân, chất lượng đào tạo của Sở Nội vụ trong việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho chuyên viên, chuyên viên chính, tập huấn cho trưởng ấp…

Quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Qua 6 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ (CBN, CBT) giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh đã tạo được sự chuyển biến về công tác CBN, CBT ở từng cấp, số lượng CBN, CBT được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khá cao (827 CBN, 601 CBT).

Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre đề xuất: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Tỉnh ủy, tỉnh nên giữ việc thực hiện tăng thêm số lượng cấp phó đối với CBN, CBT hơn số lượng quy định.

Theo bà Võ Thị Thủy - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bài học kinh nghiệm về đội ngũ cán bộ, công chức nữ, trẻ có tinh thần cầu tiến, tư tưởng tiến công, có ý chí vươn lên để khẳng định năng lực bản thân mà Tỉnh ủy rút ra trong thực hiện Đề án số 01 là rất hay. Bài học này cần vận dụng và phát huy trong thời gian tới.

Đánh giá tình hình thực hiện Đề án số 01, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Tỷ lệ CBN, CBT lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị và địa phương có chuyển biến nhưng chưa đạt mục tiêu của đề án. Các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện chưa có CBN (chỉ có 2 nữ giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND, 1 Phó chủ tịch UBND cấp huyện); trong ban thường vụ cấp ủy huyện trở lên không có CBT...

Để thực hiện tốt đề án này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải quan tâm phát hiện, lựa chọn CBN, CBT có chiều hướng phát triển đưa vào quy hoạch để tạo nguồn; đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái CBN, CBT nhằm rèn luyện thực tiễn, bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo tỷ lệ CBN, CBT tham gia vào cấp ủy các cấp.

Chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức chưa phê duyệt quy hoạch hoặc đề án nhân sự nếu không đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ hoặc không cơ cấu CBN, CBT trong các chức danh chủ chốt theo quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất cơ chế, chế độ chính sách dành cho CBN, CBT trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục có trách nhiệm phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn CBN chất lượng cao cho các cấp ủy xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp

Tính đến ngày 27-9-2018, toàn tỉnh đã kết nạp 1.239 đảng viên, chỉ đạt 67,85% so với số đăng ký; trong đó, đảng viên lớp “Đồng khởi mới” chiếm 10,49%.

Chỉ ra các khó khăn trong việc kết nạp đảng viên mới, tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ̃ nhiều nguyên nhân như: nhiều cơ sở Đảng khảo sát, đăng ký nguồn kết nạp chưa sát thực tế nên nguồn kết nạp còn khó khăn, nhất là ở xã do thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa. Một số nơi, cấp ủy cơ sở chưa chủ động và cấp ủy cấp trên cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt việc kết nạp do chưa quan tâm đúng mức.

Đề ra giải pháp khắc phục hạn chế này, ông Lê Văn Răng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đề xuất: Cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên, quan tâm khảo sát, phát hiện và bồi dưỡng nguồn để đảm bảo phát triển đảng viên mới đạt chất lượng, số lượng theo đăng ký năm 2018, thông qua các phong trào cách mạng địa phương.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt phát biểu tại tổ. Ảnh: Cẩm Trúc

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt phát biểu tại tổ. Ảnh: Cẩm Trúc

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt cho rằng, tới đây, nên quan tâm đối tượng là thanh niên lao động trong khối doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp. Còn theo ông Bùi Văn Chương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: “Nếu hai chữ kỷ cương thực hiện tốt, nghiêm túc, nhất là vai trò người đứng đầu thì các giải pháp sẽ được thực hiện tốt”.

Cẩm Trúc - Phạm Tuyết - Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN