Thay đổi thời gian tiếp công dân của Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn

07/09/2022 - 11:15

BDK.VN - Ngày 6-9-2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh có thông báo số 490 về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của ông Nguyễn Trúc Sơn - ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre.

Theo Thông báo số 01/TB-ĐĐBQH ngày 4-1-2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre về lịch tiếp công dân năm 2022 của ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tiếp công dân vào buổi chiều ngày 5-9-2022 tại nơi tiếp công dân của Đoàn ĐBQH - Số 5A Cách mạng Tháng Tám, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tuy nhiên, vào thời gian trên đại biểu Nguyễn Trúc Sơn có lịch công tác đột xuất. Do vậy, đại biểu sẽ tiếp công dân vào ngày 7-9-2022, tại nơi tiếp công dân của Đoàn ĐBQH - Số 5A Cách mạng Tháng Tám, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN