Haaland tỏa sáng cũng không cứu được Dortmund

Haaland tỏa sáng cũng không cứu được Dortmund