Tin chuyển nhượng 28-7-2021: Chelsea dùng Zouma để 'câu' Kounde

Tin chuyển nhượng 28-7-2021: Chelsea dùng Zouma để 'câu' Kounde