Thêm 1.600 hộ dân sử dụng nước sạch

02/07/2010 - 07:58

Ngày 29-6-2010, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức khánh thành và đưa vào phục vụ nhà máy nước sinh hoạt nông thôn cụm xã An Phú Trung - An Ngãi Trung (Ba Tri).

Nhà máy nước được khởi công xây dựng ngày 20-5-2009, trên diện tích 3.000m2, có công suất 40m3/giờ, đài nước 40m3, hệ thống đường ống dài 30.115m và nhiều công trình phụ khác. Tổng mức đầu tư 13,820 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, nhân dân đóng góp.
Nhà máy dự kiến phục vụ cho khoảng 1.600 hộ dân của xã An Phú Trung, An Ngãi Trung và một phần xã An Hòa Tây. Bước đầu đã có trên 700 hộ dân sử dụng nước sạch, mỗi hộ đóng 495 ngàn đồng lắp đồng hồ, ống và 250 ngàn đồng chi phí mặt bằng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích