Thêm 4 xã mới

19/05/2009 - 16:17
Hội thảo thành lập Hiệp hội dừa.

Ngày 18-3-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre  ban hành Quyết định số 871/UBND-CNLTS về việc bổ sung 4 xã của huyện Châu Thành vào Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre do IFAD tài trợ (dự án DBRP Bến Tre). Đó là các xã: Quới Thành, Phú Túc, Tân Phú và Tân Thạch. Nâng tổng số lên 50 xã của các huyện thị trong tỉnh (trừ thị xã Bến Tre không nằm trong dự án).

Mục tiêu chính của dự án là nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre thông qua các hoạt động sản xuất năng động của người dân nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và công bằng. Người nghèo, người không có đất, ít đất sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập qua tham gia việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn. Các loại thị trường sẽ được phát triển thông qua các hoạt động trợ giúp chuỗi giá trị, chương trình tín dụng nông thôn và phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế nông thôn. Trong năm 2008, Ban quản lý dự án DBRP Bến Tre đã tích cực phối hợp với các ngành thực hiện các hoạt động: kết nối 6 doanh nghiệp đăng ký tham gia thường xuyên vào chương trình kết nối việc làm cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến tiếp cận phương thức hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cách thức thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tổ chức Hội thảo với các doanh nghiệp chế biến mụn dừa cùng với Sở Tài nguyên - Môi trường, các sở ngành liên quan của Bến Tre để xúc tiến Chương trình hợp tác công tư với mục đích giải quyết và kiểm soát ô nhiễm mụn dừa, xác định phương thức hợp tác công-tư, phối hợp với Tổ chức Prosperity Initiative (Tổ chức sáng kiến thịnh vượng Anh) về phát triển chuỗi giá trị dừa và thực hiện một số khảo sát thực địa tại huyện và xã liên quan đến ngành dừa, hoàn thành thu thập và phân tích các thông tin và dữ liệu liên quan đến các nhóm hợp tác…

Năm 2008, dự án đã triển khai tại 24 xã thuộc 3 huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày và Ba Tri. Dự kiến năm nay, Dự án sẽ tập trung chủ yếu vào việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, tăng cường năng lực sản xuất cho các nhóm nông nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên nghèo thông qua chương trình kết nối việc làm giữa Dự án DBRP và doanh nghiệp, gia tăng sự tham gia của chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội định hướng thị trường, đồng thời đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn nhằm liên kết vùng sản xuất với thị trường.

Bài, ảnh: Trần Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN