Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng tại 10 tỉnh, thành phố

18/09/2018 - 20:55

Dự kiến có khoảng 10 tỉnh sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh từ ngày 1-1-2019 – 31-12-2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: KT
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: KT

Chiều 18-9-2018, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc xây dựng Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Trình bày tờ trình về việc xây dựng Đề án, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Đề án đề xuất Văn phòng chung có tên là “Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND” để đảm bảo thể hiện đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng của các chủ thể.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng, Đề án đề xuất Văn phòng chung có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Trong thời gian thực hiện thí điểm, số lượng Phó Chánh Văn phòng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh trước khi hợp nhất.

Kể từ năm 2020, số lượng Phó Chánh Văn phòng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 04 người; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 05 người. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chủ tịch HĐND cùng cấp và Trưởng Đoàn ĐBQH.

Về số lượng phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình hoạt động, đề án đề xuất địa phương được chủ động lựa chọn 1 trong 2 phương án sau: Phương án 1: thành lập không quá 11 phòng và đơn vị theo đối tượng phục vụ, trong đó có 10 phòng có quy định cụ thể và 1 phòng đặc thù do cấp có thẩm quyền thành lập xem xét, quyết định theo yêu cầu đặc thù của địa phương. Phương án 2: thành lập 7 phòng và đơn vị theo nội dung, tính chất công việc.

Theo Đề án, biên chế của Văn phòng chung nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương do HĐND quyết định và UBND quản lý. Tổng số biên chế của mỗi Văn phòng chung không vượt quá tổng số biên chế hiện có của 3 văn phòng trước khi hợp nhất và không bao gồm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, lãnh đạo UBND…

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Văn phòng Quốc hội kiến nghị dự kiến thực hiện thí điểm khoảng 10 tỉnh, thành phố, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang.

Theo Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, việc lựa chọn danh sách địa phương đưa vào thực hiện thí điểm cần dựa trên nguyên tắc, đảm bảo đại diện cơ cấu vùng, miền; xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn. Thực hiện thí điểm đối với những địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.

Ngoài các địa phương trên, khuyến khích các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục tham gia thực hiện theo mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2019 (thực hiện theo năm ngân sách). Sau khi hết thời gian thực hiện thí điểm, các địa phương chủ động báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng để làm cơ sở báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung 03 luật và tổ chức triển khai thực hiện vào nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải... tán thành với sự cần thiết ban hành Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng.

Các ý kiến cũng nhất trí với danh sách 10 tỉnh, thành phố dự kiến tiến hành thí điểm như Đề án trình vì bảo đảm được tính đại diện về vùng miền cũng như các đặc điểm về nông thôn, đô thị.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, “những nơi có điều kiện, đã chuẩn bị sẵn sàng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 thì mạnh dạn cho thí điểm, ở chiều ngược lại những địa phương chưa chuẩn bị được thì không nên ép”.

Trong khi đó, thẩm tra Đề án, để tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố còn lại chủ động tham gia thực hiện thí điểm, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết nội dung quy định đối với trường hợp các địa phương khác chủ động thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh theo Nghị quyết này thì UBND cấp tỉnh, sau khi thống nhất ý kiến với Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cùng cấp thì báo cáo HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (không phải trình UBTVQH). Đồng thời, bổ sung quy định “Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng biên chế, cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn ĐBQH cho UBND tỉnh, thành phố nơi thực hiện thí điểm quản lý”.

Ngoài ra, các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận về: Vị trí, chức năng của Văn phòng chung; nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng chung; cơ cấu tổ chức của Văn phòng chung; phương thức hoạt động của Văn phòng chung…

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN