Thí điểm mô hình thực hiện Nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại các ấp

23/11/2016 - 06:59

Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình thực hiện Nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại các ấp.

Theo đó, huyện đã chọn các ấp: Phước Thạnh 1 (Thành Triệu), Phú Hòa (Quới Thành), Quới Thạnh Đông (Quới Sơn) làm điểm của huyện để triển khai thực hiện. Nội dung thực hiện xoay quanh một số vấn đề như: tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tư tưởng tiến công của từng cấp ủy; cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần Đồng khởi trong xây dựng Đảng; tích cực thực hiện phong trào thi đua Đồng khởi mới theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội như: thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, mở rộng sản xuất các mặt hàng chủ lực truyền thống, triển khai thực hiện hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nâng chất các mô hình, tổ chức nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở…

Thí điểm mô hình thực hiện Nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành theo phương châm xã nắm tới hộ gia đình, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp vận động quần chúng tích cực hưởng ứng các chủ trương của Huyện ủy. Từ đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN