Thi đua yêu nước – liên tục, hiệu quả

12/05/2009 - 09:38

Phong trào thi đua yêu nước năm 2008 ở huyện Giồng Trôm có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Tốc độ phát triển kinh tế (GDP) tăng 12,44%, cơ cấu kinh tế khu vực I: 59,78%, khu vực II: 13,55%, khu vực III: 26,67% phù hợp với mục tiêu nghị quyết đề ra: giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt 852,3 tỷ đồng (116,14%), giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 212 tỷ đồng, đạt 105,35%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ 377,6 tỷ đồng, đạt 102,11%, tổng thu ngân sách trên địa bàn 25,8 tỷ đồng, đạt 126,22%, thu nhập bình quân đầu người 10,34 triệu đồng/năm, tăng 2,27 triệu đồng so năm 2007. Giồng Trôm cũng đã tạo và giải quyết việc làm cho 3.233 lao động, đạt 92,4%, xuất khẩu lao động 108 người, đạt 72%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,14%, hộ cận nghèo còn 8,14%, tỷ lệ phát triển dân số 0,7%.

Phong trào thi đua đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã làm thay đổi bộ mặt  nông thôn, nhất là phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Năm 2008 đã bê-tông hóa 34,498 km đường, đạt 114% so kế hoạch với kinh phí 7,2 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách 3,1 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp và tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh góp 4,1 tỷ đồng), với 10.668 ngày công lao động. Xây mới 86 cầu bê-tông với 1.196 mét dài, đạt 108,7% kế hoạch năm. Xây được 64 nhà tình nghĩa (213,3%), 179 nhà tình thương (131,3%). Các phong trào thi đua khác như: giáo dục có 9 trường đạt chuẩn quốc gia, văn hóa đạt 100% ấp-khu phố văn hóa, 9/22 xã văn hóa, y tế 100% trạm y tế có bác sĩ điều trị, đạt 2,96% bác sĩ/ vạn dân, 19/22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 85 ấp văn hóa sức khỏe, đạt 61,59%. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, được hội đồng thi đua các cấp khen thưởng: Huân chương lao động 2 đơn vị, bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2 đơn vị, cờ thi đua xuất sắc 5 đơn vị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể và 63 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 328 tập thể và 755 cá nhân.

Năm 2009, huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 trên tinh thần “tăng tốc”, nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ  mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ huyện đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 27/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua yêu nước và lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và biến thành hành động thiết thực trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2009 là năm thi đua trên tinh thần đồng khởi mới, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt trong các tập thể và cá nhân tiêu biểu để phát triển phong trào thi đua liên tục, hiệu quả.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN