Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/03/2014 - 16:19

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Thành Hạo với Sở Nội vụ, vào sáng 18-3-2014.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Lập - Giám đốc Sở Nội vụ nêu kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề xuất tổ chức thi tuyển chức danh trưởng phòng chuyên môn cấp tỉnh tại 3 sở và 2 huyện, ông Võ Thành Hạo chỉ đạo Sở Nội vụ điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch theo hướng cụ thể, hiệu quả và xác định rõ lộ trình thực hiện; đồng thời có sự phối hợp tốt với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan. Theo dự kiến, thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức vào tháng 7-2014.

Cùng với nội dung này, cuộc họp còn nghe Sở Nội vụ báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án vị trí việc làm ở các đơn vị thí điểm; một số nội dung liên quan đến công tác nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2013; thi tuyển công chức năm 2014. Ông Võ Thành Hạo chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan có bước đi phù hợp, đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đây là việc làm mới, vừa xác định cụ thể vị trí việc làm trong từng cơ quan, đồng thời là cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ cuối năm của từng công chức, viên chức.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN