Thị xã có 209 cơ sở sản xuất phải di dời

31/07/2009 - 10:13

Thực hiện Đề án bổ sung xử lý, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre trong năm 2009, đến đầu tháng 6-2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống kê trên địa bàn Thị xã có 209 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó sản xuất kẹo dừa có 40 cơ sở, thạch dừa: 47 cơ sở, mạch nha: 2, cơm dừa nạo sấy: 3, gia công cơ khí: 53, gia công mộc: 24; cưa xẻ gỗ: 6, cắt xẻ đá hoa cương: 1, chăn nuôi heo: 25; giết mổ gia súc: 2, chế biến thủy sản: 1; kinh doanh phế liệu: 21, đóng tàu và ghe: 1 và sản xuất than tổ ong: 3 cơ sở.

Qua kiểm tra, trong tổng số 209 cơ sở, có 171 cơ sở xây dựng hệ thống hồ từ 2 đến 3 ngăn để chứa, lắng và lọc sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường hoặc xây dựng hầm tự hoại; 30 cơ sở thải nước thải trực tiếp ra môi trường và 8 cơ sở có xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đối với chất thải rắn, nhìn chung các cơ sở đều tổ chức thu gom và xử lý đạt yêu cầu. Đối với khí thải, các cơ sở gia công cơ khí, gia công mộc và cưa xẻ gỗ phát sinh bụi, tiếng ồn rất lớn. Chỉ có khoảng 10/209 cơ sở có xây dựng hệ thống xử lý khí thải đúng kỹ thuật, có thể xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn.

 

Trong 209 cơ sở này có 128 cơ sở đăng ký di dời, trong đó: 30 cơ sở đăng ký di dời về đất nhà hoặc đất thuê (ngoài các phường thuộc khu vực nội thị Thị xã), 91 cơ sở đăng ký di dời vào cụm công nghiệp (do UBND tỉnh quy hoạch) và 10 cơ sở sẽ nghỉ sản xuất, kinh doanh nếu bắt buộc phải di dời. Có 64 cơ sở đăng ký xử lý chất thải tại chỗ và 17 cơ sở chưa quyết định.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN