Thị xã: hai cán bộ tài nguyên môi trường bị “buộc thôi việc”

08/11/2007 - 08:14

Ngày 18-10-2007, Chủ tịch UBND thị xã Bến Tre đã ký Quyết định số 636.QĐ- UBND và Quyết định số 638/QĐ-UBND, xử lý kỷ luật bằng hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Trần Anh Liệt , chuyên viên Phòng Tài nguyên – Môi trường Thị xã và ông Bùi Xuân Quang, cán bộ địa chính xây dựng xã Phú Hưng.

Ông Trần Anh Liệt bị xử lý kỷ luật “buộc thôi việc” vì đã vi phạm điều 16 pháp lệnh công chức, cụ thể: Trong khi thi hành công vụ, ông có thái độ nhũng nhiễu các hộ sản xuất, môi giới đối tượng không có tư cách pháp nhân lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các đơn vị được kiểm tra, kiểm định mẫu chất thải sau khi xử lý chưa hợp lý, thiếu khách quan. Ông Trần Anh Liệt còn nhiều lần mượn tiền các đối tượng thuộc thẩm quyền của đơn vị kiểm tra về môi trường, tuy đã được Ban lãnh đạo kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Vi phạm của ông Liệt làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.


Ông Bùi Xuân Quang bị xử lý kỷ luật “buộc thôi việc” vì đã vi phạm điều 6 Pháp lệnh công chức; điều 3 điểm 4 Luật Phòng chống tham nhũng. Cụ thể là ông Quang thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, có hành vi nhũng nhiễu người dân trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng, thu đổi, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích vụ lợi cá nhân với số tiền 2.550.000 đồng. Trong thời gian làm cán bộ địa chính xã Phú Hưng có nhiều dư luận xấu về ông Quang. Bản thân ông Quang không thành khẩn nhìn nhận khuyết điểm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN