Thị xã: Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

07/07/2009 - 08:23

Tuần qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ngành liên quan đã có buổi làm việc với Thị xã ủy về việc thực hiện NQ 04/TU về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện NQ 04 của Tỉnh ủy, Thị xã đã đạt được những kết quả nhất định. Trong buổi làm việc, có nhiều ý kiến được đặt ra: tình hình quản lý các dịch vụ văn hóa, việc phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội giữa Thị xã (khu vực QL60 Sơn Đông) và Châu Thành (Hữu Định) như thế nào? Có một số thành viên trong ban chỉ đạo ở xã, phường chưa tích cực, tình hình an ninh trật tự tại một vài địa phương chưa thật ổn định. Các ý kiến đã được các thành viên của đoàn trả lời thỏa đáng. Đồng chí Huỳnh Nam Bình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá Thị xã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần rất lớn đưa thị xã lên thành phố. Tuy nhiên, các ngành, các cấp ở Thị xã cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì còn nhiều xã, phường chưa đạt chuẩn văn hóa.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích