Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 21-10-2016

31/08/2016 - 07:05

Cuộc thi đã được phát động trên địa bàn tỉnh từ tháng 6-2016, gồm 2 hình thức: loại hình báo chí (báo hình, báo in), thể loại kịch, tiểu phẩm tuyên truyền. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung: giới thiệu các mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới; các HTX, điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của HTX.

Tác phẩm báo chí phải được đăng tải trên báo chí trong thời gian từ ngày 18-12-2015 đến hết ngày 27-10-2016; trong đó, đối với báo hình, mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa 15 phút, báo in: tối đa 2.000 từ. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 21-10-2016. Đối với kịch, tiểu phẩm, mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa 30 phút. Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu mô hình các hợp tác xã kiểu mới, số 02, Chi Lăng, Phường 2, TP. Bến Tre; email: lmhtxtinhbentre@gmail.com.

Giải thưởng thi sân khấu gồm 6 giải (1 giải nhất 10 triệu đồng, 1 giải nhì 8 triệu đồng, 1 giải ba 5 triệu đồng và 3 giải khuyến khích); báo hình: 7 giải và báo in: 7 giải (1 giải nhất 5 triệu đồng, 1 giải nhì 3 triệu đồng, 2 giải ba 2 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích).

Đến nay, đối với cấp huyện, hình thức thi sân khấu đã tổng kết; thể loại báo chí sẽ tổng kết, chấm điểm trước ngày 30-9-2016. Đối với vòng thi cấp tỉnh, cả hai hình thức sẽ kết thúc trước ngày 28-10-2016.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN