Thời gian quay vòng vốn vay sản xuất

23/09/2021 - 22:35

BDK - Cử tri kiến nghị kéo dài thời gian cho vay để dân có đủ thời gian quay vòng vốn trong sản xuất, tránh tình trạng đến khi đáo hạn ngân hàng (NH) phải đi vay nóng ở bên ngoài với lãi suất cao.

- UBND tỉnh trả lời: Việc định thời hạn cho vay được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và NH, phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và được thể hiện cụ thể bằng hợp đồng tín dụng giữa hai bên (NH và khách hàng cùng lập). Việc định thời hạn cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn vay, khả năng thu hồi nợ của NH. Do đó, NH không thể định thời hạn cho vay quá ngắn vì khi đó khách hàng chưa có thu nhập trả nợ (điển hình như cho vay đánh bắt thủy hải sản sẽ định thời hạn nợ căn cứ vào mỗi chuyến đánh bắt; cho vay nuôi trồng thủy, hải sản sẽ căn cứ vào khoảng thời gian từ khi nuôi đến khi thu hoạch...). Đồng thời, NH xác định tính hợp lý trong việc định thời hạn cho vay nên không theo quy định thời gian cho vay dài hơn so với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của đối tượng vay vốn.

 Đối với các trường hợp khách hàng gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và các nguyên nhân bất khả kháng không thể trả nợ đúng hạn, khách hàng liên hệ trực tiếp với NH để được xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, NH Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là bảo đảm chủ động về nguồn vốn, không để thiếu vốn cho vay; mở rộng tín dụng hiệu quả; tiếp tục tập trung tín dụng cho sản xuất, lĩnh vực ưu tiên... Đồng thời, vừa qua, NH Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã ký Quy chế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tín dụng và dịch vụ NH, nhằm chủ động hơn trong việc phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và kinh tế của địa phương nói chung, nhất là việc phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực, dự án phát triển 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN