Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

09/09/2018 - 19:35

Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính từ ngày tòa án thụ lý vụ án. Theo quy định tại Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, thời hạn chuẩn bị xét xử là 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng, 2 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, 3 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: đưa vụ án ra xét xử; trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án.

Đối với vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử phải thông báo cho viện kiểm sát cùng cấp.

Đối với vụ án được trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận lại hồ sơ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, thời hạn mở phiên tòa là 30 ngày.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN