Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri tại các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Bình Đại

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri tại các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Bình Đại