Thủ tướng ghi nhận cam kết của Bộ GTVT về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thủ tướng ghi nhận cam kết của Bộ GTVT về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông