Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X