Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ -ASEAN