Thông báo

16/10/2009 - 15:29

Về tuyển chọn, đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2015 (gọi tắt là Đề án Bến Tre - 50).
Nay Ban Điều hành Đề án Bến Tre - 50 thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình này, để các tổ chức, các cơ quan, đơn vị và cá nhân hội đủ các điều kiện và có nhu cầu học tập biết để đăng ký, gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Đối tượng đào tạo:
a/ Là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện và thành phố thuộc tỉnh Bến Tre.
b/ Cán bộ nguồn (sinh viên) phải là người của tỉnh Bến Tre, ưu tiên đối tượng là con em thuộc diện chính sách, tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại khá trở lên và phải hội đủ các điều kiện theo quy định.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển:
a/ Điều kiện chung:
- Người tham gia dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt để học tập và có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về phục vụ tại Bến Tre theo yêu cầu của tỉnh.
- Cán bộ nguồn được cử đi đào tạo phải có cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh, thạc sĩ (6 năm), tiến sĩ (9 năm), do Nhà nước giữ bằng cấp trong thời gian cam kết phục vụ.
- Cán bộ nguồn đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ học thì phải bồi thường gấp 2 lần toàn bộ chi phí đào tạo của khóa học trên.
b/ Tiêu chuẩn:
Tuyển chọn cán bộ nguồn thuộc đối tượng là con em của tỉnh Bến Tre đang học ở các trường đại học năm cuối, khi tốt nghiệp với kết quả học tập đạt loại khá trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh phải đạt TOEFL 550; IELTS 6.0 (nếu chưa có các chứng chỉ nói trên thì phải có chứng chỉ B đạt loại khá trở lên); hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác đủ để theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ theo yêu cầu của từng nước, như: Tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp... Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và hội đủ các điều kiện quy định.
4. Danh mục ngành nghề:
- Kinh tế phát triển lĩnh vực ngành và địa phương;
- Quản lý đô thị; quản lý xây dựng; kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; kiến trúc...
- Công nghệ thông tin (bao gồm cả viễn thông và tin học);
- Công nghệ chế biến (bao gồm cả thiết bị và quy trình công nghệ);
- Công nghệ xây dựng cầu đường, giao thông, cấp thoát nước;
- Công nghệ vật liệu;
- Công nghệ hóa; công nghệ sinh học;
- Bảo vệ thực vật, chăn nuôi,
thú y;
- Năng lượng;
- Y tế, giáo dục (một số ngành khoa học tự nhiên).
- Tài chính - thương mại - ngân hàng;
- Luật pháp, quản lý và hội nhập quốc tế;
- Quản lý kinh doanh và phát triển dịch vụ du lịch; quản lý kinh doanh chế biến và xuất nhập khẩu;
- Quản lý tài chính công; hành chính công; chính sách công;
- Cơ khí chế tạo;
- Kỹ thuật và quản lý môi trường;
- Kỹ nghệ và quản lý công nghiệp;
Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ Thường trực Ban Điều hành Đề án Bến Tre - 50: Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, số 168 Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre, số điện thoại: 075.3822481.

UBNDT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN