Thông báo danh sách dự tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư

27/08/2019 - 22:01

Sở Tài chính thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính, cụ thể: ông Võ Trọng Nhân - Phó trưởng phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính; ông Lê Văn Tòng - Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư  - Sở Tài chính; ông Hồ Công Phương - Phó trưởng phòng Tin học và Thống kê - Sở Tài chính.

Thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức kỳ thi: Dự kiến trong tháng 9-2019 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau). Sau lễ khai mạc, Trưởng ban coi thi thực hiện phổ biến quy chế, nội quy thi và sẽ tiến hành thi viết (thời gian 180 phút). Sở Tài chính thông báo đến các ứng viên nêu trên biết để chuẩn bị tham gia dự tuyển đầy đủ.

Những thông tin, tài liệu có liên quan đến kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính Đầu tư được đăng tải trên website của Sở Tài chính, địa chỉ www.stc.bentre.gov.vn

Sở Tài Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN