Thông báo hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016

23/10/2016 - 16:34

Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre thông báo về việc thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016.

Về đối tượng xét chọn để hỗ trợ: là nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Về tác phẩm: đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1-1 đến 31-12-2016.

Về đề tài: các tác phẩm được ưu tiên hỗ trợ phải tập trung vào các đề tài lớn, như sau: xây dựng Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc tại địa phương; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững; đời sống văn hóa cơ sở…; đời sống của nhân dân tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo; những gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” trong lao động sản xuất, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương...

Thời gian nhận tác phẩm dự tuyển chọn gởi về Hội Nhà báo tỉnh từ ngày ra thông báo đến ngày hết giờ làm việc ngày 31-12-2016.

Định mức số lượng tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016 được giao nộp về Hội Nhà báo Việt Nam là 12 tác phẩm.

Hội Nhà báo tỉnh sẽ tuyển chọn và tổng kết vào cuối tháng 1-2017.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN