Thông báo kết quả Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

03/12/2020 - 20:20

BDK - Ngày 1 và 2-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần 3 mở rộng để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 1 và 2-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần 3 mở rộng để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2020; cho ý kiến dự thảo NQ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2020; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy toàn khóa và năm 2021; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 31-7-2018 của Tỉnh ủy và thực hiện NQ số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo NQ Trung ương 6 khóa XII; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm: Dự thảo NQ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Dự thảo Đề án Phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: Hữu Hiệp

Tại Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ địa phương II Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

1. Đối với Báo cáo tổng kết thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2020: Hội nghị thống nhất nhận định:

Với tinh thần “Bứt phá về đích”, các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi NQ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã linh hoạt, chủ động, nỗ lực ứng phó khắc phục hạn mặn, phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng nội bộ Đảng và nhân dân tiếp tục ổn định; bộ máy chính trị được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, một số vụ việc  sai phạm đã được giải quyết dứt điểm; công tác dân vận có nhiều tiến bộ, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng chất và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ và năm 2020 đều đạt. Tốc độ tăng trưởng đạt 3,5%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Giải ngân vốn đầu công đạt gần 95%. Sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng. Sản xuất nông nghiệp có thời điểm gặp khó khăn nhưng nhưng vẫn là trụ cột chính đảm bảo nguồn lợi kinh tế toàn xã hội. Một số lĩnh vực mũi nhọn được phát huy tốt. Trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách đạt chỉ tiêu. Đời sống người dân và công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng cũng còn những hạn chế: Nội dung tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, hình thức thiếu sinh động; sự phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ đôi lúc thiếu nhịp nhàng; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện còn chậm, chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định; còn một số nơi chưa chủ động trong kiểm tra, giám sát... Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt và đạt thấp so với kế hoạch; lĩnh vực môi trường còn phát sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm; công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, một số mặt chưa đồng bộ; tình hình an ninh, trật tự xã hội trong từng thời điểm còn tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông đường bộ chưa được kiềm chế và kéo giảm.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hữu Hiệp

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hữu Hiệp

2. Đối với NQ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: Trên cơ sở phân tích thực tiễn, dự báo những thuận lợi và khó khăn, hội nghị thống nhất chọn chủ đề năm 2021 là Đồng thuận - Sáng tạo, với nội hàm là tập trung tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xây dựng tâm thế hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ; sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện NQ Đại hội, nhất là huy động nguồn lực đảm bảo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội đề ra.

Từ chủ đề trên, Tỉnh ủy đã đề ra 24 chỉ tiêu (3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 4 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh); 8 nhiệm vụ giải pháp tập trung các lĩnh vực: xây dựng đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi số và cải thiện môi trường kinh doanh; xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh.

3. Đối với Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2020; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy toàn khóa và năm 2021: Hội nghị thống nhất nhận định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, kết quả là số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật có chiều hướng giảm (6 tháng đầu năm giảm 32,5%, cuối năm giảm 25,6% so với năm 2019); tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp, góp phần vào thành công đại hội các cấp.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát một ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn chậm, nhất là ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên giảm so với năm 2019. Một số đảng bộ chưa kéo giảm được tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật theo NQ Tỉnh ủy năm 2020. Một số ủy ban kiểm tra cơ sở lúng túng trong thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được và yêu cầu nhiệm vụ năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội, Tỉnh ủy đã thống nhất Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy toàn khóa và năm 2021. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng gắn xây dựng hệ thống chính trị ở thời gian thích hợp. Tổng số 17 chuyên đề kiểm tra; 15 chuyên đề giám sát, ngoài nội dung kiểm tra chuyên đề gắn kiểm tra chấp hành, quy chế làm việc của cấp ủy.

4. Đối với Báo cáo sơ kết việc thực hiện các NQ của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, sắp xếp, tinh gọn, tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị:

Qua phân tích sâu những kết quả đã đạt được, hội nghị cơ bản thống nhất và đánh giá: Tổ chức bộ máy từng cơ quan, từng ngành, từng đơn vị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả bước đầu; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; việc tinh giản biên chế đảm bảo nguyên tắc và lộ trình. Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo thực hiện việc sơ kết, đánh giá việc thí điểm kiêm nhiệm chức danh; nghiên cứu, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nông thôn; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

5. Đối với Chương trình làm việc của Ban Chấp hành và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua, giao các cấp, các ngành chủ động chuẩn bị các nội dung công tác đã được giao để triển khai thực hiện đạt kết quả. Các đơn vị tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục hoàn các văn bản; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

6. Đối với các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã được đại biểu thảo luận sâu về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện đảm bảo tính khả thi, bao quát. Sau hội nghị, các cơ quan tham mưu sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện, tham mưu ban hành văn bản. Nội dung các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội sẽ được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, dù việc thực hiện NQ Tỉnh ủy trong năm 2020 trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã hoàn thành với 20/25 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt nhưng cũng ở mức khá cao.

Bài học thành công của năm 2020 có thể rút ra đó là: tình hình dù khó khăn đến đâu, công việc dù có nhiều đến mấy, nhưng nếu cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung, đồng lòng, quyết tâm cùng nhau hành động thì sẽ vượt qua và sẽ đạt được kết quả cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà; đặc biệt là các đồng chí tham gia Tỉnh ủy, tham gia công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, lưu ý một số công việc cần tập trung trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng nhau quyết tâm thực hiện NQ của Tỉnh ủy năm 2021, tạo khí thế tiến công hoàn thành thắng lợi NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Thành tựu đạt được trong năm 2020 là kết quả của tâm huyết, trí tuệ và sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; tạo ra thế và lực để bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Có thể tin tưởng rằng, với tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong năm 2021, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn, tạo bước chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ khóa XI”.

(Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN