Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khoá VIII)

03/01/2008 - 17:28

Quan cảnh Hội nghị. Ảnh: PĐ.

Trong 2 ngày 02, 03 tháng 01 năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để kiểm điểm, đánh giá: việc thực hiện Nghị quyết năm 2007, đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2008; tình hình công tác Kiểm tra, giám sát năm 2007 và đề ra Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2008; đồng thời đóng góp tự phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết năm 2007.

Qua hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn với nhiều nội dung cụ thể, sát thực, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc, rút ra những kinh nghiệm qua một năm thực hiện Nghị quyết. Hội nghị thống nhất đánh giá: năm 2007, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả cơn bão số 9 để lại khá nặng nề, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xảy ra ở nhiều nơi, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng đột biến... làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, việc quản lý điều hành của chính quyền; sự phối hợp của của Mặt trận Tổ quốc và các đòan thể, cùng sự nỗ lực của tòan dân trong tỉnh, kinh tế xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,87%- tăng 0,82% so Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Thị xã Bến Tre được công nhận là đô thị lọai III. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả cao, tỉ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm còn 13% - giảm 2% so chỉ tiêu... An ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, đổi mới phù hợp tình hình họat động thực tiễn... Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế- nhất là công nghiệp, còn chậm; tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đạt kế họach. Việc thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... đạt thấp. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn ở mức cao. Họat động của hệ thống chính trị được nâng lên, nhưng chất lượng học tập tuyên truyền nghị quyết ở một số nơi chưa cao. Việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn lúng túng, chưa đồng bộ. Họat động của các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đồng đều, chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền một số nơi thiếu tập trung. Họat động của Mặt trận Tổ quốc và các đòan thể một số nơi vẫn còn hình thức, công tác giám sát, phản biện xã hội chưa phát huy hiệu quả...

Hội nghị thống nhất Quyết nghị năm 2008 phải tập trung thực hiện đạt các mục tiêu: tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng từ 12% trở lên. Huy động vốnđầu tư tòan xã hội tăng 18% so năm 2007. Tạo bước chuyển biến rõ nét về: khắc phục ô nhiễm môi trườn

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN