Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khóa VIII)

10/07/2009 - 08:03
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.Tạo

Ngày 7 và 8-7-2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết này trong 6 tháng còn lại.

Qua hai ngày làm việc tích cực, Hội nghị đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn các nội dung được trình bày tại Hội nghị và thống nhất đánh giá: Mặc dù chịu tác động chung của tình hình suy giảm kinh tế thế giới, nhưng với sự nỗ lưc phấn đấu của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân nên kinh tế tỉnh nhà vẫn duy trì mức phát triển, với tốc độ tăng trưởng đạt 5,13%. Giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp, công nghiệp- xây dựng và dịch vụ đều tăng từ 3,75% đến 9,79%. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt khá, tăng 17,9% so cùng kỳ. Chất lượng giáo dục- đào tạo được duy trì, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục- quản lý được tăng cường đầu tư.

Các chương trình y tế quốc gia đạt kết quả khá tốt. Công tác chăm lo đối tượng chính sách được chú trọng. Đời sống người dân ổn định. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục ổn định… Tuy nhiên, do tác động ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nên việc thực hiện nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt thấp. Việc nhận thức và triển khai thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ còn nhiều hạn chế, giải ngân vốn ít. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. Việc quản lý nguồn đất công, chuyển quyền sử dụng đất… còn nhiều bất cập… Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội, chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chậm được củng cố nâng lên. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn “làm theo” chưa thể hiện rõ, chưa có nhiều nhân tố, điển hình. An ninh trật tự trên từng địa bàn có lúc, có nơi còn phức tạp. Tình hình khiếu kiện trong dân dù đã giảm nhưng tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân chính là do khâu tổ chức thực hiện và ý thức trách nhiệm  của một bộ phận cán bộ còn kém.

 Hội nghị thống nhất, thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2009, trước hết, các cấp ủy tập trung quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 10, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ thị của Trung ương, nhất là chỉ thị tổ chức đại hội Đảng các cấp. Tập trung thực hiện, thu hút chính sách kích cầu của Chính phủ trên mọi lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, phải quan tâm đến chất lượng hàng nông sản, đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ tốt; tổ chức thực hiện hiệu quả việc qui hoạch trồng ca cao trong vườn dừa, phấn đấu đạt chỉ tiêu 10.000ha; hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng; nghiên cứu và có thay đổi phương thức nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm cho phù hợp thực tế đia phương. Tiến hành triển khai thực hiện qui hoạch giai đoạn II Khu công nghiệp Giao Long. Đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nghiên cứu và thực hiện tốt khâu quản lý môi trường, xử lý rác; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nâng chất hệ thống bệnh viện trên địa bàn, đảm bảo sử dụng hết và hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, triển khai ngay dự án xây dựng nhà vệ sinh trong các trường phổ thông, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn chi cho giáo dục trong năm nay. Quan tâm, đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo tàng di tích văn hóa, lịch sử cách mạng trên địa bàn; tiến hành các bước công nhận mới di tích văn hóa- lịch sử cấp tỉnh. Tập trung giải quyết khiếu kiện trong nhân dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; thực hiện các giải pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh nông thôn. Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng; quan tâm, củng cố, kiện toàn hệ thống Mặt trận, đoàn thể các cấp, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tập hợp, vận động quần chúng. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyển sang bước làm theo với chủ đề “Nâng  cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, quân và dân Bến Tre với tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục phát huy nội lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, ra sức cùng nhau thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội mà Tỉnh ủy đã đề ra.

Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN