Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khóa IX)

07/01/2011 - 07:59
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.

Ngày 5 và 6-1-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để tổng kết, đánh giá việc thực hiện: Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; công tác kiểm tra, giám sát năm 2010 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2011; thông qua Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, Qui chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa IX và Chương trình làm việc năm 2011 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Qua một ngày rưỡi làm việc tích cực, Hội nghị đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn các nội dung được trình bày tại Hội nghị, và thống nhất đánh giá: Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động đến sản xuất, sinh hoạt đời sống… nhưng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện Nghị quyết đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,19%, tăng 0,19% so Nghị quyết; hầu hết các mục tiêu đề ra đều đạt và vượt. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng tăng khá. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đều đạt mục tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,2 triệu đồng/năm, tăng 17,8% so năm 2009. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới; chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần làm trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bộ máy Nhà nước tiếp tục được củng cố về tổ chức và tăng cường về nhân sự; năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Đặc biệt năm 2010, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; lãnh đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo dấu ấn sâu sắc trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.
Tuy nhiên, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, thiếu sót: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở một số nơi chưa thật sự phù hợp. Năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng chậm. Kinh tế trang trại, kinh tế tập thể phát triển chậm. Hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ còn khó khăn. Xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, dạy nghề... còn chậm. Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng tuy được quan tâm, nhưng một số cấp ủy chậm đổi mới phương pháp hoạt động. Công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy Nhà nước ở một số nơi thiếu tập trung, chưa chủ động, sáng tạo trong công việc; việc tổ chức và kiểm tra kết quả thực hiện vẫn còn là khâu yếu trong công tác lãnh đạo, điều hành…
Trên cơ sở phân tích tình hình, Hội nghị thống nhất nhận định: Năm 2011 tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng là năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế thế giới ngày càng lan rộng; trong nước đã có dấu hiệu suy giảm kinh tế, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường,... Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tập trung sức lãnh đạo khai thác tốt thời cơ, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tạo bước đột phá mới để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Hội nghị thống nhất Quyết nghị năm 2011 phải tập trung thực hiện đạt các mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 11,5% trở lên; tạo đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.500 tỷ đồng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%; phấn đấu kéo giảm 2% hộ nghèo. Đến cuối năm phấn đấu công nhận thêm 15 xã, phường, thị trấn văn hóa; triển khai đề án xây dựng thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn văn hóa; quan tâm lãnh đạo giải quyết ô nhiễm môi trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng; lãnh đạo tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp…
Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, Qui chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa IX và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2011. 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2011, Hội nghị thống nhất tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo bước đột phá trong công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, tính thuyết phục, linh hoạt, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Tiếp tục rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, quân và dân Bến Tre với tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục phát huy nội lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, ra sức cùng nhau thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết năm 2011 của Tỉnh ủy đề ra.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN